Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 19. 05. 2024        
 Hlavná stránka
ISOC 26 bol slávnostne ukončený

ISOC 26 bol slávnostne ukončený
 
    V poradí už 26. ISOC - Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, bol ukončený slávnostnou ceremóniou 14. apríla 2022 v priestoroch oddelenia medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS).
    
    14. februára 2022 nastúpilo na kurz 6 nadporučíkov Armády Českej republiky, 13 dôstojníkov OS SR a 1 príslušník z AOS. Vzhľadom k situácii na Ukrajine a nariadeniu náčelníka Generálneho štábu SR sa 13 slovenských príslušníkov muselo vrátiť k svojim domovským jednotkám. Medzinárodný kurz tak spolu s českými kolegami absolvoval iba nadporučík z Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia AOS (KtVTaOU).
    
    Kurz trval celkom 9 týždňov, počas ktorých jeho účastníci absolvovali problematiku plánovania a vedenia vojenských operácií na taktickom stupni velenia v súlade so štandardmi NATO, a to v celom spektre konfliktov v medzinárodnom prostredí. Oboznámili sa s používaním jednotiek rôznych špecializácií a služieb, a taktiež s organizačnými štruktúrami jednotlivých bojových jednotiek na taktickej úrovni. Získali základné informácie a zručnosti potrebné pre vojenský rozhodovací proces a sú pripravení pre spoločnú činnosť vo všetkých fázach prípravy a plánovania na taktickej úrovni. Pri praktických cvičeniach si mohli vyskúšať role v rôznych zaradeniach, a tak sa ocitnúť v pozícii, ktorá im doteraz nebola dostupná, no môže byť dôležitá v ich budúcej kariére.
    
    Na konci kurzu študenti vyjadrili vďačnosť, že ISOC 26 pokračoval aj napriek menšiemu počtu účastníkov. Ocenili osobnejší prístup inštruktorov, ich profesionalitu postavenú na skúsenostiach a celkovú vysokú úroveň kurzu. Práca v menšej skupine viedla študentov kurzu k väčšej zodpovednosti za vykonanie jednotlivých úloh a k ich proaktívnemu prístupu. Spestrením boli aktivity, ktoré sú tradične súčasťou kurzu, ako plánovaná študijná cesta do Vysokých Tatier, či spoločné posedenie k ukončeniu kurzu.
    
    ISOC 26 slávnostným príhovorom ukončil riaditeľ Centra vzdelávania AOS, plk. Ing. Jozef Wesselényi, Ph.D, ktorý vyjadril poďakovanie inštruktorom pod vedením pplk. Ing. Jozefa Kuchtu, ako aj presvedčenie o prínose kurzu a možnosti aplikovať získané poznatky v domovských útvaroch študentov.
    
    Veľkou devízou pre AOS je i vyškolenie npor. Mgr. Jána Janča, ktorý bude môcť nadobudnuté vedomosti pretaviť do svojej akademickej činnosti a byť aj oporou pre Oddelenie medzinárodných kurzov AOS. Slávnostného ukončenia kurzu sa zúčastnili aj vedúci KtVTaOU doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD. a mjr. Ing. Jaroslav Kompan, PhD. – predseda akademického senátu.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
  
Foto k článku 7 Foto k článku 8 Foto k článku 9
  
  text a foto:-zf-, foto:-ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3046)