Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 23. 06. 2024        
 Hlavná stránka
Kurz operátorov staníc LETVIS

Kurz operátorov staníc LETVIS
 
    V dňoch 9. 5. 2022 – 20. 5. 2022 prebiehal odborný kurz operátorov staníc LETVIS v priestoroch spoločnosti ALES a.s. Member of ICZ Group v Trenčíne. Odborného kurzu sa zúčastnilo 8 kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši študujúcich na Leteckej fakulte TUKE v špecializácii Riadenie letovej prevádzky v sprievode doc. Ing. Mateja Antoška, PhD., Ing.Paed.IGIP a Ing. Juraja Vagnera, PhD., Ing.Paed.IGIP.
    
    Kurz bol zameraný na spracovanie a šírenie informácií v systéme LETVIS, popis prostredia LETVIS RDD, LETVIS REP, LETVIS FDP, LETWIS CWS, LETVIS SAR, LETVIS SIM, LETVIS INS, elektronické prúžky, tvorbu máp, safety nets a praktické cvičenia.
    
    Všetci účastníci kurzu v závere úspešne absolvovali preskúšanie a bolo im vydané Osvedčenie o absolvovaní Kurzu operátora staníc LETVIS.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  

Foto k článku 4
  
  text a foto: rtm. Martin Švida    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4195)