Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 20. 04. 2024        
 Hlavná stránka
Elektrotechnikov vzdelávajú už tri desaťročia

Elektrotechnikov vzdelávajú už tri desaťročia
 
    Elektrotechnici z praxe, projektanti, revízni technici, firmy s elektrotechnickým zameraním, či študenti z Akadémie ozbrojených síl sa 30. júna stretli v mikulášskom Dome kultúry na jubilejnom 30. ročníku odborného seminára so zameraním na výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov. Hlavným organizátorom podujatia je už 30 rokov Školiace pracovisko elektrotechnikov Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl.
    
    Seminár každoročne rieši odbornú problematiku, ktorá je vysoko aktuálna z hľadiska praktického i teoretického, ponúka novú legislatívu z tejto oblasti, nové postupy, metódy, praktické a odborné rady a tiež technológie. Na tohtoročnom jubilejnom 30. ročníku sa v jeho úvode uskutočnilo ocenenie osôb, ktoré sa dlhodobo podieľali na organizovaní tohto podujatia, na vypracovaní odborných prednášok, tvorbe študijných pomôcok k problematike bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach podľa národných a európskych štandardov. Nezabudlo sa ani na firmy z oblasti elektrotechniky, ktoré oživovali obsah seminárov prezentovaním aktuálnych technológií a výrobkov.
    
    Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES) prostredníctvom svojho predsedu Ing. Jána Tušku ocenila Zlatou medailou SES Ing. Rudolfa Hunu a Ing. Emila Vida. Pamätný list SES a medailu ŠPE SES si prevzali Marcel Čatloš, Ing. Karol Janeček, Ing. Patrik Macalák, Zuzana Griešová a Eva Oriešková.
    
    Rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. udelil medailu za rozvoj AOS Ing. Rudolfovi Hunovi a ďakovný list rektora AOS a pamätnú medailu ŠPE SES si z jeho rúk prevzal Ing. Leoš Koupý, Ing. Peter Matej a Ing. Vladimír Vránsky za Komoru elektrotechnikov Slovenska.
    
    Primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč udelil zlatú plaketu Mesta LM Ing. Rudolfovi Hunovi, striebornú plaketu si odniesol Ing. Emil Vido a Ing. Leoš Koupý. Ďalšie ocenenia účastníkom seminára odovzdal predseda pobočky SES v LM prof. Ing. Dušan Repčík, CSc. a riaditeľ Centra vzdelávania AOS plk. Ing. Jozef Wesslényi, Ph.D.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -lz-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (2449)