Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 03. 10. 2023        
 Hlavná stránka
Francúzski kadeti navštívili akadémiu

Francúzski kadeti navštívili akadémiu
 
    V súlade s plánom bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskom na rok 2022 sa v termíne 23.1.-18.2.2022 dvaja kadeti z „the École Militaire Interarmes de Saint-Cyr“ (EMIA) v Coëtquidan v Guer vo Francúzsku zúčastnili výmenného vzdelávacieho pobytu na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS).
    Študenti strávili v Liptovskom Mikuláši takmer mesiac a po úvodnom predstavení akadémie, jej cieľov a poslania jednotlivo navštívili Katedru strojárstva AOS, Oddelenie medzinárodných kurzov AOS, Simulačné centrum AOS (SC) a zúčastnili sa lyžiarskeho sústredenia spolu s našimi kadetmi, ako aj vojenského zimného sústredenia v Kamenici nad Cirochou.
    Katedra strojárstva pod vedením prof. Ing. Petra Droppu, PhD. aktívne zapojila jedného z hostí do rôznych činností katedry, kde sa spolu s domácimi študentmi pod odborným vedením pedagogického personálu venoval ukážkam laboratórií, vykonávaniu experimentálnych meraní, procesu modelovania a matematických simulácií. Počas dvoch dní mu boli prezentované laboratóriá tribodiagnostiky, diagnostiky údržby a opráv vozidiel, vibrodiagnostiky, bezposádkových vozidiel, optiky a 3D modelovania s ukážkou 3D tlače na rôznych typoch 3D tlačiarní. Domáci študenti predviedli vlastné 3D modely konštrukčných častí mín a bezposádkových platforiem. Posledný deň využili na predstavenie laboratórií spektrometrie a termovízie i na vyhodnocovanie kvality materiálov. Záverečnou aktivitou pre francúzskeho hosťa bola praktická streľba z ručných zbraní, ktorá sa uskutočnila na strelnici v Liptovských Sliačoch.
    Ďalšou zastávkou bolo odd. medzinárodných kurzov, kde sa naši hostia zúčastnili Vstupného kurzu plánovania spoločných operácií NATO, na ktorom sa oboznámili s doktrínami a postupmi NATO a s procesom plánovania operácií NATO. Nasledujúce 2 týždne prevzalo štafetu Simulačné centrum AOS. Po úvodnej prezentácii riaditeľa pplk. Ing. Zsolta Pastoreka, PhD. o celkovom prehľade a rozsahu pôsobnosti SC bol pobyt jedného z francúzskych kadetov rozdelený do denných tematických blokov. V prvý týždeň si mohol overiť v pozícii užívateľa možnosti rekonfigurovateľných virtuálnych simulátorov, streleckých virtuálnych simulátorov a oboznámiť sa s nástrojom konštruktívnej simulácie.
    Následne mu bol predstavený zavádzaný systém hC2 s prihliadnutím na možnosti jeho implementácie pre simulačné účely. V rámci možnosti sledovania praktickej činnosti sa zúčastnil dvoch výcvikových aktivít, a to cvičenia osádky BVP-1 na trenažéroch pre paľbu PTRS a výcviku pre študentov v odbornosti riadiaci letovej prevádzky z Univerzity obrany v Brne.
    Ďalší týždeň sa zoznámil s projektmi vedy a výskumu na SC. Bola mu poskytnutá možnosť praktickej činnosti s dronmi a vyskúšať si mohol nové VR technológie v laboratóriu virtuálnej reality.
    V utorok 15. 02. 2022 sa zúčastnil celodenného zamestnania zameraného na spoznávanie kultúry a histórie Liptovského Mikuláša a regiónu Liptov. V súčinnosti s informačným centrom mesta Liptovský Mikuláš absolvoval prehliadku mesta vedenú skúsenou sprievodkyňou a po obede, na ktorom nechýbali bryndzové halušky ani liptovské droby, navštívil Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Záver týždňa patril opäť praktickým cvičenia na virtuálnej strelnici a na simulátore pre veliteľov tímov. V rámci uvedeného týždňa navštívil i našu knižnicu so študovňou, kde uznanlivo hodnotil bohatú ponuku, rôznorodosť a ľahkú prístupnosť zdrojových materiálov pre našich študentov.
    Keďže program francúzskych študentov zahŕňal aj blokový vojenský výcvik v Kamenici nad Cirochou, či zimný vojenský výcvik v lyžiarskom stredisku Opalisko, nastúpili v ďalších dňoch aktivity mimo akadémie. Blokový vojenský výcvik v Kamenici nad Cirochou sa konal pre kadetov 1. a 2. ročníka AOS pod velením veliteľov ročníkov kpt. Ing. Radovana Sliackeho a kpt. Ing. Michala Friča. Poveternostné podmienky počas výcviku boli nie vždy priaznivé, niekedy až na hranici únosnosti, s čím sa kadeti vysporiadali na veľmi vysokej úrovni. Počas výcviku sa spolu s francúzskym hosťom zdokonaľovali v taktickej a streleckej príprave. „Súčasťou výcviku bolo použitie jedného BVP-1 a dvoch OT-90 s obsluhou od 21.mpr Trebišov, čo prispelo k zvýšeniu jeho kvality“, uviedli velitelia vyvedených jednotiek.
    Poslednou zastávkou našich hostí bol zimný výcvik pre tretí ročník kadetov v Závažnej Porube v lyžiarskom stredisku Opalisko. Cieľom výcviku bolo získanie zručností na lyžiach a nadobudnutie vedomostí pre prežitie v horách v zimných podmienkach počas presunov. Ako zhodnotili vedúci výcviku, francúzsky kadet postupne zvládol aj technickejšie prvky na lyžiach, bol určite spestrením pre celý kolektív a počas zimného prechodu vynikal vo vojenských zručnostiach a aktívne sa zapájal do všetkých činností prežitia a zakladaní chemického ohňa.
    Je vidieť, že výmenný pobyt dvoch kadetov z „the École Militaire Interarmes de Saint-Cyr“ v Coëtquidan v Guer vo Francúzsku bol naplnený mnohými zaujímavými aktivitami, a že kolektív pedagógov a profesionálnych vojakov AOS urobil všetko pre to, aby mali na našu akadémiu, čo najlepšie spomienky.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
  
Foto k článku 7 Foto k článku 8 Foto k článku 9
  
  text a foto: kolektív AOS    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (1643)