Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 19. 05. 2024        
 Hlavná stránka
Študenti Akadémie Policajného zboru cvičili na simulačnom centre

Študenti Akadémie Policajného zboru cvičili na simulačnom centre
 
    V dňoch 11. – 14. apríla 2022 sa na pôde Simulačného centra AOS (SC) uskutočnilo cvičenie v syntetickom prostredí pre dve študijné skupiny študentov Akadémie policajného zboru (APZ) druhého ročníka magisterského štúdia študijného programu Bezpečnostné služby vo verejnej správe. Samotné cvičenie nadviazalo na prípravný výcvik, ktorý sa uskutočnil 8. septembra 2021 ako aj na niekoľkoročnú bilaterálnu spoluprácu medzi štátnymi vysokými školami. Príprava praktického zamestnania tematicky vychádzala najmä z osnov predmetov Teória bezpečnostných rizík, Krízový manažment a ďalších predmetov, ktoré zabezpečuje Katedra verejnej správy a krízového manažmentu APZ. Konkrétne sa týkala povinností, kompetencií a práce krízového štábu počas mimoriadnej udalosti typu povodeň.
    
    Cieľom dvojdňového praktického zamestnania bolo konfrontovať študentov s praktickou skúsenosťou koordinačných aktivít krízového štábu. Témou cvičenia bola hrozba pretrhnutia hrádze vodného diela nad fiktívnou obcou. Študenti boli rozdelení do koordinačných funkcií krízového štábu obce, koordinačného strediska IZS a kontaktného miesta HaZZ a do separátnej skupiny vodičov záchranných vozidiel na špeciálnych rekonfigurovateľných virtuálnych simulátoroch v konfigurácii sanitiek, hasičských vozidiel, policajných automobilov a evakuačných autobusov. Prvý deň slúžil na podrobné oboznámenie sa s pripravenou situáciou (námetom), spôsobom ovládania jednotlivých pracovísk simulátora a orientáciou vo fiktívnom digitálnom teréne, ako aj na pripomenutie niektorých zásad krízového riadenia.
    
    Simulačné cvičenie prebehlo na druhý deň viackrát opakovane, vrátane spätnej väzby a priebežného hodnotenia činnosti od pozorovateľov – zamestnancov SC a od pedagógov APZ. Každý študent v rámci rotácie vystriedal postupne pozície v riadiacej funkcii ako aj vo funkcii vodiča vozidla.
    
    Študenti boli vtiahnutí do virtuálnej reality realizácie evakuačných opatrení, do problémov riešenia krízovej komunikácie, ktorá má fatálne dopady na občanov v postihnutej oblasti a následne vykonávali okamžitú analýzu svojho konania. Tento spôsob vedie k poučeniu sa z chýb, ktoré je reflektované skokovým zlepšením výkonu pri opakovanom cvičení. Takýto zážitok zanecháva v študentoch hlboký dojem, ktorý si ponesú aj na svoje budúce pracoviská. Podobne to vnímajú aj samotní pedagógovia APZ, ako aj skúsený tím zo SC, ktorý zabezpečoval prípravu a realizáciu samotného cvičenia.
    
Foto k článku 1
  
Foto k článku 2 Foto k článku 3

Foto k článku 4
Foto k článku 5

Foto k článku 6
  
  text a foto: kolektív SC    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3044)