Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 28. 02. 2024        
 Hlavná stránka


Udalosti AOS v roku 2011
 
22. 12. 2011 Ukončenie VODK odborností A10, A20, G40, L10 a S10
19. 12. 2011 Tenisový turnaj o putovný pohár rektora AOS
16. 12. 2011 Ďalší vysokoškoláci boli vymenovaní do hodnosti poručík OS SR
14. 12. 2011 Ukončenie VODK
9. 12. 2011 Akreditované krátkodobé odborné kurzy
6. 12. 2011 Noví učni v Cechu delostrelcov
5.-9.12.2011 Erazmus – spolupráca s vojenskou univerzitou v Budapešti
2. 12. 2011 Letisko v Akadémii ozbrojených síl
1.-2.12.2011 Vojensko-praktické plávanie – M OS SR
1. 12. 2011 Ukončenie ZVŠK 14
1. 12. 2011 ISOC-7 ukončený
nov. 2011 Medzinárodná vedecká konferencia "Zvládanie extrémnych situácií"
29.11.-1.12.2011 Dvojstranné skupinové cvičenie "DKAVŠ 8"
23. 11. 2011 Otvorenie 8. VVŠK
23. 11. 2011 O účasti SR v misiách
21.-23.11.2011 Manažér a spoločenský styk
15. 11. 2011 "International Day" na ISOCu
14. 11. 2011 Vedomostná súťaž o olympizme
11. 11. 2011 Potreby praxe a medzinárodná spolupráca v programe SAACV
11. 11. 2011 Týždeň vedy 2011
11. 11. 2011 Holandský náčelník GŠ navštívil ISOC
10. 11. 2011 Kurz GŠ Armády ČR v AOS
9.-10.11.2011 Výzbroj a technika pozemných síl 2011
9. 11. 2011 Deň otvorených dverí 2011
7.-8.11.2011 Ukončenie cvičenia "Liptov 03"
7. 11. 2011 S pietou za plk. v. v. Nikolajom Tegzom
2. 11. 2011 Športová streľba zo vzduchovej pušky
2. 11. 2011 Poľná omša na vojenskom cintoríne na Háji-Nicovô
27. 10. 2011 Nový školský rok Univerzity tretieho veku pri AOS
21. 10. 2011 Ukončenie krátkodobých odborných kurzov
20. 10. 2011 Cvičenie "Liptov 03"
20.-21.10.2011 O podpore a pomoci personálu v nasadení
18.-19.10.2011 Národná a medzinárodná bezpečnosť
14. 10. 2011 Akreditované krátkodobé odborné kurzy
13. 10. 2011 Založenie SAACV
12.-13.10.2011 Loptové hry v AOS
10.-12.10.2011 Kľúčové kompetencie manažéra – 4. modul
4.-7.10.2011 All Rounder 2011
5.-7.10.2011 Medzinárodná vedecká konferencia KIT 2011
4.-6.10.2011 Akadémia & Vapac
4. 10. 2011 S pietou za profesorom Zdeňkom Kůsom
4. 10. 2011 Pracovný deň genpor. Vývleka v AOS
4. 10. 2011 Odborná príprava poručíkov
4. 10. 2011 Začal v poradí 8. DKAVŠ
28.-30.9.2011 "Manažment - teória, výučba a prax 2011"
26.-30.9.2011 Maďarskí učitelia na katedre elektroniky
30. 9. 2011 Prísaha kadetov 1. ročníka
26. 9. 2011 Otvorenie kurzu ISOC-7
19.-23.9.2011 CAX „Dangerous Cloud 2011“
14. 9. 2011 Prvý krok v špecializácii LPIS skončil
13.-14.9.2011 Pracovné stretnutie
12.-14.9.2011 Kurz "Použitie globálnych navigačných systémov GPS"
7.-8.9.2011 Porada k projektu "Sofistikované informácie pre úspech misie"
5.-9.9.2011 Študenti Akadémie policajného zboru cvičili v AOS
6.-8.9.2011 NBÚ na odbornom seminári Centra vzdelávania AOS
7. 9. 2011 Otvorenie 14. ZVŠK
29.6.-30.7.2011 Kadeti AOS cvičili v USA
28. 7. 2011 Zmena vo vedení AOS
12. 7. 2011 Generál Bulík prijal rektora AOS
11.-15.7.2011 Detská univerzita má prvých "bakalárikov"
12.-13.7.2011 Oponentské konania projektov výskumu a vývoja
8. 7. 2011 Slávnostné promócie inžinierov
7. 7. 2011 Noví poručíci - bakalári pre OS SR
3.7.-10.7.2011 Summer Camp 2011
25.6.-3.7.2011 Letná škola pre mladých profesionálov 2011
20.6.-1.7.2011 Štátne skúšky
24. 6. 2011 Úspešní absolventi 6. Práporčíckeho kurzu
20. 6. 2011 Napĺňanie úloh projektu 2.2 v AOS
20. 6. 2011 UNIPO v AOS
17. 6. 2011 Hasičská jednotka AOS druhá
14.-15.6.2011 Prijímacie konanie na bakalárske štúdium
10. 6. 2011 Osadenie základného kameňa
6.-10.6.2011 Letné telovýchovné sústredenie
8. 6. 2011 Súčinnostná dohoda medzi AOS a Obvodným úradom LM
2. 6. 2011 Ukončenie ISOC 6
2. 6. 2011 Minister školstva navštívil AOS
31. 5. 2011 Kariérne vzdelávanie práporčíkov
23.-27.5.2011 Kurz projektových manažérov
27. 5. 2011 Akreditované krátkodobé odborné kurzy
26. 5. 2011 Ukončenie mimoriadneho ZVŠK 13
24. 5. 2011 Prezentácia Českej zbrojovky
21. 5. 2011 Na majstrovstvách Slovenska druhá
20. 5. 2011 Strojári zvyšujú svoju kredibilitu
19. 5. 2011 Generálny tajomník NATO odpovedal na otázky študentov AOS
19. 5. 2011 Ukončenie 7. VVŠK
19. 5. 2011 Študentská vedecká konferencia
18. 5. 2011 Cena Jozefa MURGAŠA za rok 2010 putovala do AOS
10.-13.5.2011 Víťazstvo študentov AOS v silnej konkurencii vo Varšave
12. 5. 2011 Ukončenie kurzu Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration
11. 5. 2011 Stretli sa bývalí protivníci
10.-11.5.2011 Strojári na IDET-e v Brne
9.-13.5.2011 CAX "Little Bear 2011-2"
9.-10.5.2011 Ďalšie sústredenie doktorandov
4.-5.5.2011 Cvičenie "Liptov 02" pokračovalo s počítačovou podporou
3.-4.5.2011 Majstrovstvá AOS v tenise
27. 4. 2011 Hybridné vozidlo súčasťou AOS
27.-30.4.2011 Degradácia technických systémov
27.-28.4.2011 Aktuálny stav doktrinálneho prostredia OS SR
21. 4. 2011 Mimoriadny krátkodobý odborný kurz
19.-20.4.2011 Priebeh právneho konania v 1. stupni
19. 4. 2011 Aprílový seminár na katedre informatiky
15. 4. 2011 V Rumunsku prezentovali výsledky vedeckej činnosti
14. 4. 2011 Akademický senát bilancoval
14. 4. 2011 Plánovanie operácií "Liptov 02" začalo
11.-15.4.2011 Pasívne rádiotechnické systémy v OS SR
11.-15.4.2011 O aktuálnom stave bezpečnostného systému SR
11.-13.4.2011 S Poliakmi o spolupráci
11. 4. 2011 Začiatok cvičenia "Liptov 02"
8. 4. 2011 Genpor. Pedchenko krátko navštívil AOS
7.-13.4.2011 Generáli prednášali v AOS
4.-8.4.2011 Odborná spôsobilosť elektrotechnikov
1. 4. 2011 Krátkodobý odborný kurz "Fyzická a objektová bezpečnosť"
31. 3. 2011 Noví absolventi vojenských odborností
30. 3. 2011 Ukončenie kurzov v odbornosti C 10 a I 10
29. 3. 2011 Športový deň rektora AOS za účasti UO Brno
28. 3. 2011 Slávnostné otvorenie ISOC 6
24. 3. 2011 Nové psychologičky pre OS SR
18. 3. 2011 Krátkodobý odborný kurz "Bezpečnostný správca..."
15. 3. 2011 Relikvia sv. Cyrila v AOS
11. 3. 2011 Pilot a letovod ukončili dôstojnícky kurz
3. 3. 2011 Významný zberateľský dar pre AOS
3. 3. 2011 Ukončenie VODK
1. 3. 2011 Otvorenie 13. ZVŠK, jedného z najpočetnejších
24.2.2011 Uznesenie Vedeckej rady AOS
21.-25.2.2011 Riadenie bezpečnosti zložitých systémov
16.-17.2.2011 ISOC sa prezentoval na „Marketplace“ v Bruseli
14.-17.2.2011 Tematický týždeň vo VVŠK
7.-11.2.2011 Kurz vojenskej pedagogiky
7.-11.2.2011 O krok bližšie k "Čiernemu medveďovi" (Black Bear 2011)
8. 2. 2011 Otvorenie VODK pre absolventov DKAVŠ
4. 2. 2011 "Modré kvarteto"
28. 1. 2011 25 vysokoškolákov bolo vymenovaných do hodnosti poručík OS SR
27. 1. 2011 Ukončenie Vstupných odborných dôstojníckych kurzov
19. 1. 2011 Majstrovstvá akadémie v malom futbale
17.-28.1.2011 Zimné lyžiarske sústredenie
10. 1. 2011 Prvé stretnutie manažmentu AOS k projektu
"Skvalitnenie správy riadenia AOS LM"
13. 1. 2011 Vstúpili sme do roka 2011
10. 1. 2011 Vedecké ocenenie
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (1420)