Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 28. 05. 2024        
 Hlavná stránka

Ďalší absolventi Univerzity tretieho veku pri AOS
 
    Slávnostné promócie absolventov Univerzity tretieho veku (UTV) v Akadémii ozbrojených síl sa uskutočnili v aule akadémie 25. júna 2015 za účasti Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD. prezidentky Asociácie Univerzít tretieho veku Slovenskej republiky.

    Po trojročnom štúdiu (2012-2015) v UTV promovalo 60 seniorov, vzdelávali sa v jednom zo študijných programov, a to buď v enviromentálnej výchove (garant doc. RNDr. Dana Šubová, PhD.), počítačoch a internete (garant prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc.), alebo v anglickom jazyku pre začiatočníkov a pre pokročilých (garant Mgr. Tatiana Linková).

    „Teší ma, že UTV v AOS je aktívnym partnerom a členom Asociácie univerzít tretieho veku SR, že zabezpečuje vzdelávanie starších ľudí v regióne, podieľa sa na zvyšovaní kvality ich života, na vytváraní ich nových vedomostí, zároveň podporuje Národný program aktívneho starnutia (2014-2020)“, povedala Ing. Hrabeňárová.

    Osvedčenia o absolvovaní UTV odovzdal seniorom prorektor AOS pre vzdelávanie doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. Na adresu absolventov vyslovil rešpekt a ocenil fakt, že aj v zrelom veku si rozširujú bázu svojich vedomostí. Poďakoval Centru vzdelávania AOS za organizovanie UTV a všetkým lektorom a učiteľom, ktorí vyučovali v tejto progresívnej forme celoživotného vzdelávania.

    Absolventka UTV Mgr. Radičová v závere povedala: „Verím, že mnohí z nás sa sem ešte vrátia, lebo tu nachádzajú viac ako vzdelanie.“
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3254)