Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 28. 05. 2024        
 Hlavná stránka

 
Univerzita tretieho veku
v novom šate
 
    Dňa 23. septembra 2015 sa popoludnie v AOS nieslo v slávnostnej atmosfére. V histórii vzdelávania seniorov v našej akadémii bola v poradí už siedma imatrikulácia študentov Univerzity tretieho veku (UTV).

    Akademický rok 2015/2016 je od predchádzajúcich odlišný nielen širším spektrom ponúkaných študijných odborov, spôsobom ukončenia štúdia, ale najmä zmenou štruktúry štúdia, čo sa prejavilo i vo vyššom počte záujemcov. Doposiaľ bolo štúdium na UTV pri AOS trojročné s povinným prvým – všeobecným ročníkom. Tento je však už nepovinným a štúdium vo vybranom študijnom odbore ostáva i naďalej dvojročné.

    UTV otvárame okrem všeobecného ročníka už štandardne v študijných odboroch: Anglický jazyk pre začiatočníkov, Anglický jazyk pre pokročilých, Počítače a internet pre začiatočníkov, Počítače a internet pre pokročilých, Environmentálna výchova a Telesná výchova pre seniorov. Novinkami sú odbory Konverzácia v anglickom jazyku, Dejiny umenia a kurz Vesmír okolo nás. Keďže táto ponuka zameraní presahuje rámec AOS, do procesu vzdelávania sa zapoja najmä externí lektori.

    V mene rektora imatrikuloval študentov náčelník oddelenia odborných kurzov centra vzdelávania pplk. Ing. Milan Švrlo, ktorý okrem iného uviedol: „... tento rok je pre UTV pri AOS jubilejný. Akadémia ozbrojených síl v snahe otvoriť sa civilnej verejnosti, a uspokojiť vzdelávacie záujmy predovšetkým seniorov z Liptova, začala organizovať UTV od roku 2005. O to viac si cením uvedené zmeny v tomto druhu ďalšieho vzdelávania, za ktoré chcem poďakovať našej manažérke UTV Ing. Anne Žuffovej. Myslím, že pri našom prvom okrúhlom výročí to môžeme považovať za malý darček pre Vás študentov. Veľmi ma teší, že medzi Vami vidím známe tváre z predchádzajúceho štúdia. Mnohým z Vás som dokonca gratuloval po Vašich promóciách pred tromi mesiacmi. Váš návrat do našej UTV je pre nás veľkým ocenením...“

    Do pozmeneného procesu vzdelávania v UTV nastúpilo 82 študentov, z ktorých je 47 úplne nových. V súčasnosti sa vzdeláva na Univerzite tretieho veku pri AOS 199 študentov.

    Bližšie informácie o štúdiu sú umiestnené na www.aos.sk/utv.
  
  
  
  
    text a foto: npor. Ing. Ivan Šmihovský    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3254)