Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 28. 05. 2024        
 Hlavná stránka

Otvorenie akademického roku 2016/2017 v UTV
a slávnostná imatrikulácia
 
    22. septembra sa v aule Akadémie ozbrojených síl (AOS) uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov Univerzity tretieho veku (UTV), ktorí si z rúk predsedu Akademického senátu AOS Ing. Vladimíra Andrassyho, PhD. prevzali imatrikulačné listy. Imatrikulačného aktu sa zúčastnili pplk. Ing Milan Švrlo, náčelník Oddelenia odborných kurzov centra vzdelávania, Ing. Ján Bonko, zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš, RSDr. Michal Kotian, predseda kraj. org. ŽSK a zároveň okr. org. Jednoty dôchodcov Slovenska a RSDr. Peter Kramarčík, predseda klubu Zväzu vojakov SR Liptovský Mikuláš. „UTV predstavuje aktívny spôsob života, je relatívne novou formou sebavzdelávania, ktorá vytvára medzigeneračnú komunikáciu a nachádza pre svojich účastníkov nové hodnotové systémy a novú filozofiu“, uviedol v príhovore k študentom UTV Ing. Vladimír Andrassy, PhD.

    Do prvého ročníka štúdia na UTV (v poradí ôsmeho) v akademickom roku 2016/2017 v Akadémii ozbrojených síl bolo prijatých 87 študentov. Študovať budú v študijných programoch: Anglický jazyk pre začiatočníkov, Anglický jazyk pre pokročilých, Dejiny umenia, Počítače a internet pre začiatočníkov.

    Okrem toho bolo v uvedenom akademickom roku prijatých ďalších 31 študentov na štúdium v kurzoch UTV: Tvorba webových stránok, Excel pre mierne pokročilých a Sociológia. Súčasne v 2. ročníku UTV bude pokračovať v štúdiu 112 študentov. Celkovo by v tomto akademickom roku na UTV pri AOS malo študovať 231 študentov. Ich vekové rozpätie je od 45 do 85 rokov.

    V UTV budú vyučovať lektori z AOS, externí lektori (Jazykový inštitút OS SR, Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva) a ďalší odborní lektori regiónu Liptova.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3254)