Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 28. 05. 2024        
 Hlavná stránka

Promócie absolventov UTV
 
    Slávnostný akt promócií absolventov Univerzity tretieho veku pri Akadémii ozbrojených síl (AOS) sa uskutočnil 22. 6. 2016. V akademickom roku 2015/2016 ukončilo štúdium v tejto celoživotnej vzdelávacej aktivite 33 študentov, a to v odboroch Environmentálna výchova (16), Počítače a internet (6) a Telesná výchova pre seniorov (11). Študenti prvých dvoch odborov začali štúdium v akademickom roku 2013/2014 vzdelávaním sa prvý rok vo všeobecnom ročníku. V ďalších dvoch rokoch sa vzdelávali vo vybratých študijných odboroch. Štúdium v environmentálnej výchove sa konalo v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, tento študijný odbor garantovala doc. RNDr. Dana Šubová, CSc. a prednášal v ňom rad lektorov z múzea. Okrem prednášok absolvovali seniori exkurzie do Demänovskej, Jánskej a Kvačianskej doliny.

    Študijný odbor Počítače a internet študovali poslucháči UTV v odborných učebniach AOS. „Štúdium obsiahlo základy počítačovej gramotnosti, orientáciu vo využívaní internetu a produktov, ktoré sa v počítači využívajú a tiež základy MS Office z hľadiska bežného využitia“, uviedol lektor odboru Ing. Ján Očkay z AOS.

    Telesnú výchovu pre seniorov v štúdiu "Hanka" viedla Viola Pelánová, lektorka AOS. Študenti tohto odboru začali svoje štúdium už v akademickom roku 2012/2013, do svojho finále pokračovali s ročným prerušením. „Kto študuje, hľadá odpovede na otázky, obohacuje svoje vedomosti, komunikuje s ľuďmi, ostáva stále mladý“, uviedol k absolventom UTV rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. a poprial seniorom, aby ich záujem o sebavzdelávanie neustával. Poďakoval Centru vzdelávania AOS za organizovanie tejto vzdelávacej aktivity, lektorom za ich prácu. Primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD. ocenil prínos AOS vo vzdelávaní seniorov mesta a blízkeho regiónu.

    Aktu promócií absolventov UTV v AOS sa zúčastnili i členovia prezídia Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku: doc. PhDr. Martin Javor, PhD. z Prešovskej univerzity a pplk. Ing. Milan Švrlo z AOS.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3254)