Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 06. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Kvetná nedeľa s mládežou v uniformách
 
    Stalo sa už tradíciou, že kadeti Akadémie ozbrojených síl, ako aj zamestnanci školy spolu s rodinnými príslušníkmi na Kvetnú nedeľu putujú do Katedrály sv. Šebastiána v bratislavských Krasňanoch. Tu, v hlavnom chráme Ordinariátu OS a OZ SR, sa aj tohto roku 9. apríla 2017 zišli na Svätej omši s ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom.

    Počas tohtoročného Kvetného víkendu sa mladí ľudia z celého Slovenska stretávali na diecéznej úrovni, aby tak oslávili 32. svetový deň mládeže. Ten sa v tomto roku nesie na tému: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49).

    Pripomeňme si, že túto tradíciu založil Svätý otec Ján Pavol II. v roku 1985. Prečo pápež vybral práve tento deň, sám viackrát vysvetľoval. Predovšetkým v tejto voľbe videl pokračovanie biblických udalostí. Pri slávnostnom vstupe Ježiša do Jeruzalema sa konal prvý deň mládeže, keď „deti mávali olivovými ratolesťami a volali: Hosanna na výsostiach!“ Na ich mieste dnes stoja mladí ľudia rôznych jazykov a rás. Preto aj v tohtoročnú Kvetnú nedeľu kadeti Akadémie ozbrojených síl v uniformách a s ratolesťami v rukách vstúpili v liturgickom sprievode do chrámu, aby spolu s ordinárom Mons. Františkom Rábekom, vojenským vikárom, kaplánmi z Ozbrojených síl SR účasťou na liturgii oslávili Kvetnú nedeľu a s ňou spojený Medzinárodný deň mládeže. Spolu s prítomnými veriacimi sa aktívne zapojili do liturgického slávenia, v rámci ktorého sa ordinár obrátil práve na nich s povzbudivým duchovným príhovorom.

    Popoludní program pokračoval pobožnosťou Krížovej cesty, ktorú viedol dekan vojenskej farnosti sv. Jany z Arku v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši - kpt. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa SchP. Po jej skončení v rámci stretnutia s mládežou odovzdal ordinár Rábek prítomným študentom pastiersky list k blížiacim sa veľkonočným sviatkom. Súčasťou nedeľného programu bolo aj agapé v pastoračnom centre a priestor dostali aj individuálne rozhovory študentov v uniformách s ordinárom. Slávením Kvetnej nedele vstúpil Ordinariát OS a OZ SR do Veľkého týždňa, ktorý vyvrcholí slávením veľkonočných udalostí, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -lz-    
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3746)