Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 06. 12. 2023        
 Hlavná stránka

PODPORA ROZVOJA VZDELÁVANIA V OBLASTI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
 
    Centrum vzdelávania s podporou MŠVVaŠ SR a Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku zrealizovalo dňa 27. novembra 2017 otvorenú prednášku zameranú na finančnú gramotnosť, ktorá sa uskutočnila v popoludňajších hodinách, v priestoroch Mestského úradu v L. Mikuláši.

    Aktivitu, pripravenú prioritne pre občanov vo veku 45+, s názvom „Plánovanie rodinných financií, alebo ako nezablúdiť v labyrinte financií“ po odbornej stránke zabezpečila Ing. Jana Jurčová zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

    Účastníci prednášky sa oboznámili so základnými poznatkami z týchto oblastí: návyky finančného plánovania, dôchodkový systém štátu, užitočné rady vedúce k zdravému hospodáreniu s financiami, ako aj k finančnej sebaobrane...

    V záverečnej diskusii s lektorkou i s príslušníkmi centra vzdelávania, prevažoval záujem účastníkov prednášky o ďalšie informácie o finančnej gramotnosti, s návrhom na otvorenie študijného odboru s predmetným zameraním v nasledujúcom akademickom roku v rámci Univerzity tretieho veku pri AOS.

    Za poskytnutie odborných informácií i za vytvorenie príjemného priestoru, otvoreného pre otázky účastníkov poďakoval lektorke riaditeľ centra vzdelávania plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD.
  
  
  
  text: -mš-    
foto: -až, js-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3746)