Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Vojenská logistika II.
 
    Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl realizovala pre 19 profesionálnych vojakov z útvarov a zariadení OS SR odborný kurz „Vojenská logistika II“. Cieľom kurzu, ktorý sa konal v dňoch 20. - 24. novembra 2017, bolo oboznámiť jeho účastníkov s najnovšími trendmi v rozvoji logistiky a prostredníctvom aktuálnych teórií a praktických výstupov prispieť k skvalitneniu logistického zabezpečenia v rezorte obrany.

    Garantom kurzu bol doc. Ing. Miroslav Školník, PhD. V kurze vystúpilo 6 lektorov - učiteľov z katedry manažmentu a vojenskí odborníci z logistickej praxe z GŠ OS SR, medzi ktorými boli plk. Ing. Peter Šimek, náčelník odboru logistiky Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR, plk. Ing. Peter Dolinay, plk. Ing. Rudolf Pástor, pplk. Ing. Andrej Jurica, pplk. Ing. Miroslav Bučko, kpt. Ing. Radoslav Kušnír a ďalší. V kurze vystúpil aj lektor z Národnej univerzity verejnej správy z Budapešti dr. Péter Lakatos, ktorý sa zaoberal logistikou krajín V4 a logistikou z pohľadu riadenia dodávateľských reťazcov.

    Obsah kurzu bol rozsiahly, snažil sa podchytiť aktuálnu problematiku v preberanej tematike. Zameral sa na úlohy logistiky pri aliančných cvičeniach na vlastnom území, na logistickú podporu zahraničných operácií a misií, na podporu využitia simulácie vo výcviku vojsk, na postavenie úlohy Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu v logistike rezortu obrany, na úlohy a problémy logistiky Vzdušných síl OS SR, Pozemných síl OS SR, na aktuálne úlohy služieb (PHM), na moduly IIS (SAP) v praxi, na zavádzanie servisných služieb logistiky na jednotlivých stupňoch OS SR, na otázky zdravotníckej podpory v OS SR. Náčelník odboru logistiky plk. Šimko sa v kolokviu zaoberal aktuálnymi problémami vo funkčných oblastiach logistiky na strategickom stupni v OS SR a ich priemetom na taktický stupeň.

    V kurze odzneli aj otázky o možnostiach súčasného a ďalšieho vzdelávania vo vojenskej logistike, ktoré nie je v rezorte koncepčne riešené. V tejto súvislosti garant kurzu doc. Školník uviedol: „Práve v kolokviu kurzu bola vznesená požiadavka na konkrétnu zodpovednosť za prípravu odborníkov v špecializáciách L10.“

    „V závere kurzu organizovala katedra manažmentu prostredníctvom hodnotiaceho formuláru analýzu spokojnosti účastníkov s touto aktivitou, ktorá dosiahla úroveň 81,8 %“, povedala doc. Petrufová, poverená vedením katedry.
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3801)