Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 06. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Návštevy zo SRN, Rumunska a USA
 
    Akadémia ozbrojených síl (AOS) prijala v termíne od 16. - 19. októbra 2017 tri zahraničné návštevy, a to zo SRN, USA a Rumunska. Návštevy boli individuálne, konali sa na základe bilaterálnej spolupráce a školenia.

    16. októbra prijal rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. nového pridelenca obrany SRN akreditovaného v Slovenskej republike pplk. gšt. Joachima Schmidta. Nový pridelenec sa zoznámil s poslaním a úlohami akadémie, so vzdelávaním, kariérnou prípravou a výcvikom vojakov, prezrel si simulačné centrum školy, ISOC – Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorý navštevujú i príslušníci Bundeswehru. Vyjadril podporu pri udržiavaní kontinuity aktivít obidvoch krajín, ku ktorým patrí aj spolupráca s Führungsakademie Hamburg.

    16. - 19. októbra absolvovali v rámci programu Erasmus+ školenie v AOS traja príslušníci z National defence University Carol I. z Bukurešti (Rumunsko). Plk. Eduard Alexander Vitalis, plk. Marian Ionescu a koordinátorka Erasmus+ Ana-Maria Dumitru získavali poznatky v oblasti kariérneho vzdelávania štábnych dôstojníkov na ISOC. V AOS prijal rumunských hostí prorektor pre vedu doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. Na spoločnom stretnutí diskutovali obe strany aj o možnosti výmeny učiteľov, zamestnancov a študentov v rámci Erasmus+.

    18. októbra prijal prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Peter Spilý, PhD. brig. gen. Timotyho N. Thomblesona, predstaviteľa Národnej Gardy štátu Indiana (USA). Cieľom návštevy amerického brigádneho generála s dvojčlennou delegáciou, ktorú tvorili mjr. Bruce D. Baltis a veliaci poddôstojník NG štátu Indiana Steven J. Bishop Jr., bolo zoznámiť sa s transformáciou ISOC na štandardy NATO/USA, ktorú podporovala Národná Garda a zároveň priama návšteva práve prebiehajúceho 17. kurzu ISOC. Americký generál navštívil AOS v zmysle podpísaného Memoranda o porozumení (31. 8. 2017).
  
    Ďalšie fotografie
        - SRN - 16. 10. 2017
        - Rumunsko - 17. 10. 2017
        - USA - 18. 10. 2017
  text: -hg-    
foto: -ds-    
  




gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3746)