Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Ocenenie učiteľa a školy
 
    Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) ocenila plaketou učiteľa Katedry telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl Mgr. Dušana Litvu, PhD. za aktívne členstvo v Rade SAUŠ a za dlhodobú (30 ročnú) spoluprácu a podiel na výchove univerzitných športovcov. Zároveň ocenila aj Akadémiu ozbrojených síl, ktorá výrazne prispela v tomto časovom rozpätí k propagácii a rozvoju univerzitného športu (v r. 1999 bola univerziádnou dedinou).

    Mgr. Litva si ocenenie prevzal 18. 12. 2017 na slávnostnom podujatí asociácie, kedy bol vyhodnotený aj najlepší univerzitný športovec roka 2017. Stal sa ním atlét Ján Volko.

    Mgr. Litva ako učiteľ telesnej výchovy bol sám aktívnym športovcom. Jeho srdcovou záležitosťou je biatlon. Ako reprezentant SR v tomto športe dosiahol medailové úspechy, stal sa trénerom biatlonu I. triedy a vyše 20 rokov pracoval v rôznych funkciách Slovenského zväzu biatlonu. Výraznú kapitolu v jeho živote tvorí práca s mládežou, preto ho napĺňa povolanie učiteľa TV vo vojenskej vysokej škole, kde pôsobí od r. 1986.
  
  
  
    text: -hg-    
foto: archív -dl-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3801)