Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 28. 05. 2024        
 Hlavná stránka

Promócie UTV v akademickom roku 2017/2018
 
    Dňa 21. 6. 2018 sa v aule Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika konala slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku pri AOS. V Akademickom roku 2017/2018 svoje štúdium ukončilo 57 absolventov UTV v študijných odboroch: anglický jazyk pre začiatočníkov, anglický jazyk pre pokročilých, dejiny umenia a počítače a internet pre začiatočníkov.

    Z rúk prorektora pre vzdelávanie doc. Ing. Petra Spilého, PhD., si osvedčenia o absolvovaní príslušného študijného odboru prevzalo 32 z nich. Slávnostnej promócie sa ako hostia zúčastnili: prezidentka Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ Liptovský Mikuláš doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., predseda krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiline a okresnej organizácie v Liptovskom Mikuláši Dr. Michal Kotian, predseda Klubu vojenských dôchodcov Liptov RSDr. Peter Kramarčík, ako aj riaditeľ centra vzdelávania AOS plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD. a náčelník oddelenia odborných kurzov pplk. Ing. Milan Švrlo.

    Na slávnostnom akte nechýbali ani lektori jednotlivých študijných odborov: Mgr. Mária Vargová, PhDr. Karol Maliňák, PhD. a Mgr. Radoslav Vrbenský.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   Ing. Anna Žuffová    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3254)