Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 03. 10. 2023        
 Hlavná stránka


Udalosti v roku 2019
 
    13. 12. 2019 14. ročník tenisového turnaja „O pohár rektora AOS“
    6. 12. 2019 Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - ISOC 21
    5. - 6. 12. 2019 Majstrovstvá OS SR vo vojensko-praktickom plávaní
    4. - 5. 12. 2019 Záverečné skúšky účastníkov 21. DKAVŠ – VVP
    4. 12. 2019 Cech delostrelecký prijímal učňov
    29. 11. 2019 Ukončenie 24. základného veliteľsko – štábneho kurzu
    22. 11. 2019 Ukončenie 20. DKAVŠ v 14 vojenských odbornostiach
    30. 10. 2019 Prezidentka vymenovala rektora Akadémie ozbrojených síl
    24. - 25. 10. 2019 Národná a medzinárodná bezpečnosť
    24. 10. 2019 Sprostredkovanie knižného daru
    24. 10. 2019 Návšteva z USA
    14. - 19. 10. 2019 Foriš v Európe tretí
    9. - 11. 10. 2019 KIT 2019
    30. 9. - 4. 10. 2019 Základný letecký kurz pre operátorov bezpilotných systémov
    28. - 29. 10. 2019 Študent Martin Foriš víťazom na Grand Prix v powerliftingu
    29. 9. - 4. 10. 2019 Ženisti na cvičení CETEX 2019
    28. 9. 2019 Náučno-poznávacia cesta do operačného priestoru Karpatsko-duklianskej operácie
a pietna spomienka na obete 2. svetovej vojny
    26. - 27. 9. 2019 Návšteva predstaviteľov War College z Iraku
    24. - 27. 9. 2019 All Rounder 2019
    23. 10. 2019 Začal sa 24. základný veliteľsko-štábny kurz
    23. 10. 2019 Začal sa v poradí 21. DKAVŠ
    21. - 22. 9. 2019 „Pochod 100“ - 2. etapa
    20. 9. 2019 Športový deň rektora
    20. 9. 2019 Príslušníci oddelenia medzinárodných kurzov školili na Ukrajine
    19. 9. 2019 Slávnostná imatrikulácia UTV
    19. 9. 2019 Krátkodobý odborný kurz: Projektové riadenie
    19. 9. 2019 Deň Ozbrojených síl SR
    16. - 17. 9. 2019 Delostrelci opäť na Lešti
    13. 9. 2019 Úvodná týždňová prax v útvaroch ozbrojených síl
    11. 9. 2019 Boj zblízka vo veliteľskej príprave
    9. - 13. 9. 2019 Druháci súťažili vo Vyškove
    7. 9. 2019 Stretnutia
    2. - 6. 9. 2019 Delostrelci začali akademický rok bojovo
    3. 9. 2019 75. výročie SNP
    31. 8. 2019 Výcvik na Lešti
    26. 7. 2019 Sústredený poľný výcvik bol aj duchovný...
    8. - 12. 7. 2019 Detský denný tábor v AOS
    3. 6. 2019 Univerzita tretieho veku na exkurziách
    12. 7. 2019 Promócie v AOS
    11. 7. 2019 Ukončenie Doplňujúceho pedagogického štúdia 2017-2019
    1. 7. 2019 Vysokoškolská liga vo futsale a florbale
    30. 6. 2019 Spartan Žiška na Majstrovstvách Európy tretí
    24. 6. 2019 Plánovací a rozhodovací proces na taktickej úrovni velenia
    24. - 27. 6. 2019 V AOS cvičila prieskumná rota práporu ISTAR
    21. 6. 2019 22 úspešných absolventov vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
    19. 6. 2019 Beh olympijského dňa
    17. - 21. 6. 2019 Majstrovstvá ozbrojených síl v raketovej militariáde
    17. - 21. 6. 2019 Erasmus+ Srbsko
    17. - 19. 6. 2019 Kurz: „Palebná podpora“
    13. 6. 2019 Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO pre VVŠK
    11. - 13. 6. 2019 Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností
    11. 6. 2019 Noví poručíci pre Vzdušné sily OS SR
    7. 6. 2019 Univerzita tretieho veku ukončila ďalší akademický rok
    6. 6. 2019 Erasmus+ Maďarsko
    4. - 6. 6. 2019 Metrológia v rezorte obrany
    3. 6. 2019 Univerzita tretieho veku na exkurziách
    1. 6. 2019 Pochod 100 – 1. trasa
    31. 5. 2019 Deň detí
    30. 5. 2019 Vedomostná súťaž o gen. M. R. Štefánikovi
    28. 5. 2019 22. ročník ŠVK
    27. 5. 2019 Samostatný štábny nácvik 16. VVŠK
    6. - 25. 5. 2019 Medzinárodné štábne cvičenie Joint Resolve Exercise 2019
    23. 5. 2019 Ocenenie za panel AVT
    20. - 24. 5. 2019 Zasadnutie panelu AVT STO NATO v Akadémii ozbrojených síl
    18. 5. 2019 Výstup na Ďumbier a Chatu M. R. Štefánika
    15. - 16. 5. 2019 Quo vadis, manažment ľudských zdrojov?
    14. - 16. 5. 2019 Výcvik práporu rchbo v AOS
    14. - 15. 5. 2019 Záverečné oponentské konania projektov a štúdií
    7. 5. 2019 Pripomenuli sme si 74. výročie oslobodenia
    6. 5. 2019 "Skutok sa deje"
    4. 5. 2019 AOS nesie meno gen. Milana Rastislava Štefánika
    2. 5. 2019 Na fóre Únie vojnových veteránov bol ocenený aj rektor AOS
    1. 5. 2019 Náučno-poznávacia cesta do operačného priestoru Karpatsko-duklianskej operácie
    30. 4. 2019 Na Majstrovstvách Európy druhý
    26. 4. 2019 Ukončenie kurzu ISOC 20
    25. 4. 2019 Cezpoľný beh
    24. - 27. 4. 2019 „Degradácia technických systémov“
    14. 4. 2019 Kvetná nedeľa s mládežou v uniformách v Katedrále sv. Šebastiána
    12. 4. 2019 Krížová cesta vojakov a sv. omša vo farskom kostole v Liptovskom Mikuláši
    8. - 12. 4. 2019 Kurz „Vyzbrojovanie I“
    8. 4. 2019 15. futsalový turnaj riaditeľa centra vzdelávania
    6. 4. 2019 Náš generál...
    4. - 5. 4. 2019 AOS prvá v stolnom tenise
    4. 4. 2019 74. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš
    29. 3. 2019 Ukončenie 19. DKAVŠ v najpočetnejších odbornostiach
    29. 3. 2019 Športový deň rektora AOS
    28. - 30. 3. 2019 Úspech študentov AOS na medzinárodnej študentskej konferencii v Rumunsku
    26. - 28. 3. 2019 Spojenie teórie s praxou - „krst ohňom“
    25. - 29. 3. 2019 "Sharp Lynx 2019"
    20. 3. 2019 Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
    20. 3. 2019 Mínovanie na cvičisku taktiky
    19. - 20. 3. 2019 Pohyb vojaka po bojisku
    18. - 20. 3. 2019 Logistika I.
    14. 3. 2019 Výcvik v mínovaní s ostrou ženijnou muníciou
    13. - 14. 3. 2019 Metodika pre telocvikárov z OS SR
    11. - 15. 3. 2019 "Operation Smart Guardian II"
    11. 3. 2019 Otvorenie 16. vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
    9. 3. 2019 Majstrovstvá Slovenskej republiky seniorov v karate
    8. 3. 2019 Medzinárodný deň žien
    4. 3. 2019 Začal sa v poradí 20. DKAVŠ
    4. - 8. 3. 2019 Kurz náčelníkov kontrolných technických staníc
    28. 2. 2019 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách
    25. 2. 2019 Začal sa ISOC 20
    23. 2. 2019 Bál Akadémie ozbrojených síl
    18. - 22. 2. 2019 Rastrová a vektorová grafika
    15. 2. 2019 Zimné telovýchovné sústredenie 3. ročníka
    16. 2. 2019 Foriš – absolútny majster Slovenskej republiky
    11. - 14. 2. 2019 Kurz - Etiketa manažéra veliteľa
    10. - 16. 2. 2019 Blokový výcvik kadetov 1. a 2. ročníka vo VVP Kamenica nad Cirochou
    1. 2. 2019 Preskúšanie kadetov LF TUKE z vojenského programu
    1. 2. 2019 Kurz ATC pre študentov Univerzity obrany Brno
    24. 1. 2019 Prezentácia 5. pluku špeciálneho určenia
    21. - 25. 1. 2019 Kadeti v Bruseli
    21. - 25. 1. 2019 Veliteľské cvičenie 12. mpr v AOS
    17. 1. - 2. 2. 2019 Kadeti v Maroku
    16. - 17. 1. 2019 Topografický výcvik
    10. 1. 2019 Čo ja viem 2019
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (1644)