Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 03. 10. 2023        
 Hlavná stránka


Udalosti v roku 2021
 
   14 - 16. 12. 2021 19. vyšší veliteľsko-štábny kurz bol úspešne ukončený
     9. 12. 2021 Minister obrany navštívil Akadémiu ozbrojených síl
   10. 12. 2021 AKO PREŽIŤ A ZACHRÁNIŤ ĽUDSKÝ ŽIVOT
     1. 12. 2021 Príprava na akreditáciu v NATO School Oberammergau (NSO)
   24. 11. 2021 Výcvik kadetov v opatreniach proti improvizovaným výbušným prostriedkom (C-IED)
   26. 11. 2021 Ukončenie kurzu ISOC 25
   3. - 4. 11. 2021 Propagovali sme činnosť akadémie ...
   23. 11. 2021 Ukončenie 26. DKAVŠ pre odbornosť vojenské zdravotníctvo
     8. - 12. 11. 2021 Týždeň vedy
     2. - 12. 11. 2021 Odborná príprava kadetov v Základni nasaditeľných KIS Ružomberok
   25. 10 - 12. 11. 2021 Výcvik kadetov v študijnom programe Elektronické zbraňové systémy
     8. - 12. 11. 2021 Odborná príprava odbornosti L10
   11. 11. 2021 Medzinárodný deň vojnových veteránov
     8 - 9. 11. 2021 V mene svätej Barbory – PÁĽ!
     3. 11. 2021 Strelecký výcvik na Simulačnom centre AOS
   25. 10. - 5. 11. 2021 Kurz strelcov operátorov BVP-2
   25. - 29. 10. 2021 Výročné rokovanie expertov NATO v Bosne a Hercegovine
   28. 10. 2021 Pietna spomienka na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši
   26. 10. 2021 Kadeti strieľali v Lešti z mínometov
   11. - 22. 10. 2021 Kurz pre riadiacich letovej prevádzky
   11. - 22. 10. 2021 Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
   21. - 22. 10. 2021 Národná a medzinárodná bezpečnosť 2021
   12. 10. 2021 Medzinárodná konferencia k projektu GAIA - X
   11. - 15. 10. 2021 Odborná príprava – riadenie logistických procesov I
   13. - 15. 10. 2021 Medzinárodná konferencia KIT 2021
   11. - 13. 10. 2021 Krátkodobý odborný kurz Logistika I
     5. - 6. 10. 2021 Logisti na metodickom zamestnaní v martinských útvaroch
     4. - 7. 10. 2021 Experti NATO rokovali o leteckom výcviku
   28. - 29. 9. 2021 Podpora „Defense Institution Builing School” v Gruzínsku pri príprave na akreditáciu NATO
     9. 10. 2021 Kadeti podporili dobrú vec
   27. 9. - 1. 10. 2021 Ženisti z AOS na medzinárodnom cvičení BLONDE AVALANCHE
     1. 10. 2021 Slávnostná imatrikulácia a otvorenie akademického roka 2021/2022
   29. - 30. 9. 2021 All Rounder 2021 víťazne
   27. 9. 2021 Začal ISOC 25
   20. - 24. 9. 2021 Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
   27. 9. 2021 Začal sa v poradí 26. DKAVŠ
   14. 9. 2021 Za svätým otcom...
   13. 9. 2021 Protilietadlovci oslávili 100 rokov svojej činnosti na Slovensku
     8. 9. 2021 Študenti Akadémie policajného zboru si precvičili činnosť krízového štábu
     6. - 10. 9. 2021 Kurz plánovania palebnej podpory
   30. 8. - 10. 9. 2021 Základný kurz pre riadiacich letovej prevádzky
   10. 9. 2021 Finišuje základný vojenský výcvik v Martine
   23. – 27. 8. 2021 Silný vodný prúd preveril špeciálov
   24. – 27. 8. 2021 Výstavný veľtrh obrannej techniky IDEB – 2021
   29. 8. 2021 77. výročie SNP a znovuotvorenie obnoveného vojenského cintorína Háj Nicovô
     8. 8. 2021 Prvý ročník vojenského LETOFESTU 2021
   18.7. - 4. 8. 2021 Sústredený poľný výcvik na Lešti
     2. 8. 2021 Nástup nových študentov
   19.7. - 30. 7. 2021 Sústredený poľný výcvik v Kamenici nad Cirochou
     1.7. - 27. 7. 2021 Letné telovýchovné sústredenie kadetov
   16. 7. 2021 Promócie bakalárov a posledných externistov 2. stupňa
   14. 7. 2021 Dohoda o vzájomnej spolupráci s Centrom výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušnín (COE EOD NATO)
     9. 7. 2021 26. ZVŠK úspešne ukončený
     7. 7. 2021 Slávnostné ukončenie DPŠ
   21. 6. - 2. 7. 2021 Kurz komplexného plánovania operácií
     2. 7. 2021 Slávnostné promócie absolventov AOS
   30. 6. 2021 Ocenení delostrelci
   28. 6. 2021 Spolupráca s civilným sektorom počas účelového cvičenia
   22. 6. 2021 Finančná zbierka na pomoc seniorom mesta Liptovský Mikuláš
   22. - 23. 6. 2021 Aktuálne trendy v simuláciách
   18. 6. 2021 Slávnostné ukončenie ďalšieho ročníka univerzity tretieho veku
   18. 6. 2021 Návšteva pridelencov obrany Kórejskej republiky
   14. - 18. 6. 2021 Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
   11. 6. 2021 Promócie inžinierov na Leteckej fakulte TUKE
   10. 6. 2021 Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností
     4. 6. 2021 Ukončenie kurzu ISOC 24
     3. 6. 2021 Prijímacie skúšky na AOS pre rok 2021/2022
     2. 6. 2021 Kadeti na ostrom trhaní
     1. 6. 2021 Slávnostné odovzdanie medailí absolventom „Pochodu 100“
   27. 5. 2021 Študentská vedecká konferencia 2021
   17. 5. - 21. 5. 2021 Mladí ženisti zriaďovali ostré mínové polia
   19. 5. 2021 Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
   14. 5. 2021 Úspešné ukončenie 25. DKAVŠ
   10. 4 - 7. 5. 2021 Prestížny kurz „Commando“ vo Francúzsku
   19. 4. - 7. 5. 2021 Delostreleckí učni na vojenskej praxi v Michalovciach
    4. - 6. 5. 2021 KŠN 11. mpr Martin s názvom „Slovak Stone 2021“ s novým softwarom WASP
    4. 5. 2021 Spomienka na 102. výročie úmrtia generála M. R. Štefánika na AOS
    3. 5. 2021 26. Základný veliteľsko-štábny kurz otvorený
   30. 4. 2021 Študenti na praxi v logistických práporoch
   30. 4. 2021 Ukončenie 18. vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
    6. - 16. 4. 2021 Kadeti študijného programu VSIS a učitelia Katedry informatiky AOS na Locked Shields 2021
   28. - 29. 4. 2021 Dlhodobá podpora v oblasti vzdelávania pre ozbrojené sily Bosny a Hercegoviny
   22. 4. 2021 Výročné rokovanie Akademického senátu AOS
   30. 3. 2021 Kurzy plánovania pre ukrajinských dôstojníkov
   26. 3. 2021 Víťazstvo našich študentov - strojárov s vedeckými prácami v silnej medzinárodnej konkurencii
   22. - 25. 3. 2021 19. ročník súťaže pre vojenské akadémie v Sanreme
   15. 3. 2021 Otvorenie 25. DKAVŠ
   10. 3. 2021 Návšteva pridelenca obrany SRN na pôde AOS
     1. - 7. 3. 2021 Týždeň slovenských knižníc v Akademickej knižnici AOS
   16. - 18. 2. 2021 Online konferencia Operačný plánovací proces
   12. 2. 2021 Úspešné ukončenie 24. DKAVŠ
     1. 2. 2021 Začal sa ISOC 24
   25. 1. 2021 18. vyšší veliteľsko-štábny kurz otvorený
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (1646)