Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 28. 02. 2024        
 Hlavná stránka


Archív udalostí AOS v roku 2009
 
22. 12. 2009 Ukončenie Vstupných odborných dôstojníckych kurzov
18. 12. 2009 Vianočný tenisový turnaj
14. 12. 2009 Nové publikácie z Akadémie ozbrojených síl
11. 12. 2009 Akreditované krátkodobé odborné kurzy v AOS
10. 12. 2009 Vianočný futbalový turnaj
7. 12. 2009 Noví delostrelci v "cechu"
20.-27.11.2009 Modul organizovaný v Ríme
26. 11. 2009 1. tvorivá dielňa odbornej skupiny SPPR pre vzdelávanie
25.-26.11.2009 O efektivite obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho...
25. 11. 2009 Športová streľba zo vzduchovej pušky
23.-25.11.2009 Nové trendy vo vzdelávaní manažérov
24. 11. 2009 Univerzitná liga vo florbale regiónu stred
24. 11. 2009 Nová "letovodka" v OS SR
20. 11. 2009 6. Vyšší veliteľsko-štábny kurz
19. 11. 2009 Zaujímajú sa o štúdium na AOS
16.-17.11.2009 Vedomostná súťaž o olympizme
12.-13.11.2009 Interoperabilita v technológiách informačných systémov
12. 11. 2009 Ukončil sa 3. ISOC
11.-12.11.2009 Výzbroj a technika pozemných síl
2.-5.11.2009 Týždeň vedy v AOS
4. 11. 2009 Pridelenec obrany USA v AOS
3. 11. 2009 Začal sa 6. DKAVŠ
28.-29.10.2009 MOS SR vo vojensko-praktickom plávaní pre prof. vojakov
28. 10. 2009 Ukončil sa projekt RCHB IS
27. 10. 2009 Rektor AOS udelil prospechové a mimoriadne štipendiá
20. 10. 2009 Vedecká rada AOS udelila titul Dr.h.c.
14.-16.10.2009 KIT 2009
13. 10. 2009 Dohoda o spolupráci s ÚOŠKŠOK
8. 10. 2009 Zasadal Akademický senát AOS
7.-8.10.2009 Bezpečnosť a bezpečnostná veda
5.-8.10.2009 Konferencia veliteľov výcvikových centier PfP
1. 10. 2009 Prvá pilotka v slovenských ozbrojených silách
28. 9. 2009 ALL ROUDER 2009
21. a 27.9.2009 Otvorenie externého inžinierskeho štúdia
25. 9. 2009 O spolupráci s Rumunmi
21.-25. 9. 2009 Zdravotníci OS SR v kurze preventívnej medicíny
17. 9. 2009 Prednáška hosťujúceho lektora z USA
17. 9. 2009 Seminár Národného konventu
10. 9. 2009 Zasadal AS AOS
10. 9. 2009 Začal sa ďalší ISOC
9.-11.9.2009 O telesnej príprave profesionálnych vojakov
4. 9. 2009 O novej spolupráci
3. 9. 2009 Otvorenie VODK
2. 9. 2009 Otvorenie akademického roka 2009/2010
19.-27. 7. 2009 Summer Camp 2009
9. 7. 2009 Vyradenie a promócie za účasti ministra obrany
30. 6. 2009 Posila pre prieskumné systémy PVO
29. 6. 2009 Štátny tajomník otvoril "Letnú školu pre mladých profesionálov"
26. 6. 2009 Noví strategickí lídri pre ozbrojené sily
25. 6. 2009 Prezentácia databáz ProQuest Central
9.-15. 6. 2009 Futbalový turnaj kadetov AOS
13.-14. 6. 2009 AOS na Národných leteckých dňoch 2009
8.-12. 6. 2009 Kurz počítačovej bezpečnosti pre rezort MO
8.-12. 6. 2009 Príslušníci OS SR v špecializovanom krátkodobom kurze
11. 6. 2009 Záverečné skúšky DPŠ
10. 6. 2009 Poľský veľvyslanec prednášal v AOS
5. 6. 2009 Dohoda o spolupráci s NBÚ
3. 6. 2009 Chorvátski hostia v AOS
28. 5. 2009 Ukrajinský pridelenec obrany v AOS
29. 5. 2009 Správa registratúry a Administratívna bezpečnosť
29. 5. 2009 Ukončenie 4. Práporčíckeho kurzu
27. 5. 2009 Český veľvyslanec v AOS
25.5.-29.5.2009 Kurz projektových manažérov
21. 5. 2009 Študentská vedecká konferencia
19.-20. 5. 2009 "SVET JE NÁDHERNÁ KNIHA..."
20. 5. 2009 O vzdelávaní a výcviku vo VODK
17. 5. 2009 Hasičská súťaž – kadetky AOS prvé
16. 5. 2009 Úspešní kulturisti z AOS
14. 5. 2009 Majstrovstvá Ozbrojených síl SR na Smrekovici
11.-15. 5. 2009 Americkí lektori v KNB
13. 5. 2009 Protokol o spolupráci s Akadémiou policajného zboru
11.-12. 5. 2009 Dohoda s poľskou Akadémiou národnej obrany
5.-7. 5. 2009 AOS na IDET v Brne
7. 5. 2009 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom
30. 4. 2009 Absolventi VODK v odbornosti finančno-ekonomická služba
29. 4. 2009 Ukončenie 10. Základného veliteľsko-štábneho kurzu
29. 4. 2009 TOP WEBLIB 2008 - Čestné uznanie pre Akademickú knižnicu AOS
29. 4. 2009 Spolupráca s matematickým ústavom SAV
28. 4. 2009 Pocta Štefánikovi
23. 4. 2009 Prednáška z oblasti foréznej psychológie
23. 4. 2009 Krst novej vysokoškolskej učebnice
22. 4. 2009 Talianska veľvyslankyňa v AOS
21. 4. 2009 CAX "Základ 2009"
15.-18.4.2009 "Degradácia technických systémov"
7. 4. 2009 Otvorenie 4. Práporčíckeho kurzu
LS 2008/2009 Českí študenti v Akadémii ozbrojených síl
7. 4. 2009 O Európskej obrannej agentúre
3. 4. 2009 Úvodná plánovacia konferencia k cvičeniu "Dobré susedstvo 2010"
2. 4. 2009 Interoperabilita 2009
1. 4. 2009 Francúzsky veľvyslanec v AOS
30.-31. 3. 2009 Kurz z Holandska v AOS
27. 3. 2009 Športový deň rektora Akadémie ozbrojených síl
27. 3. 2009 Ukončenie 5. VVŠK
26. 3. 2009 Noví absolventi kurzu VODK
26. 3. 2009 Pocta učiteľom Akadémie ozbrojených síl
20. 3. 2009 Špecialisti MV SR v špecializovanom krátkodobom kurze
17.-19. 3. 2009 KNB sa vzdelával v Brne a vo Vyškove
19. 3. 2009 Ďalší absolventi ISOC
16. 3. 2009 Mobilita vysokoškolských učiteľov
11.-13. 3. 2009 Majstrovstvá OS SR v športovej streľbe zo vzduchových zbraní 2009
13. 3. 2009 Základný kurz komunikácie s médiami a verejnosťou
12. 3. 2009 Náčelník GŠ OS SR vystúpil v kurze
12. 3. 2009 Srbský veľvyslanec v AOS
4. 3. 2009 Priority náčelníka GŠ OS SR na rok 2009
27. 2. 2009 28 poručíkov nastupuje z VODK k útvarom OS SR
26. 2. 2009 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach
23. 2. 2009 Otvorenie letného semestra
20. 2. 2009 Vojenskí policajti v kurze AOS
16. 2. 2009 Spolupráca s Leteckou fakultou TU
13. 2. 2009 Ďalší absolventi akreditovaných ŠKK zorganizovaných CKR
12. 2. 2009 O logistickej podpore expedičných operácií
11.-12.2.2009 Majstrovstvá ozbrojených síl v bežeckom lyžovaní 2009
 5. a 12.2.2009 Bakalár 2009
 4.-6.2.2009 Tenisti v Nitre úspešní...
 6. 2. 2009 Otvorenie 10. ZVŠK
 4.-5.2.2009 Spolupráca s Vysokou školou bezpečnostného manažérstva
 3.-5.2.2009 Marketplace 2009
 25.-30.1.2009 Winter survival 2009
 30. 1. 2009 Nových 58 poručíkov nastupuje z VODK k útvarom OS SR
 26. - 30.1.2009 Riadenie bezpečnosti zložitých systémov
 19. - 23.1.2009 Zimné telovýchovné sústredenie 2. ročníka
 23. 1. 2009 27 vysokoškolákov bolo vymenovaných do hodnosti poručík OS SR
 22. - 23.1.2009 Metodika plánovania síl
 21. 1. 2009 Krst novej publikácie
 13. 1. 2009 Veľvyslanec USA v AOS
 12. - 16.1.2009 Zhromaždenie telovýchovných pracovníkov OS SR
 9. 1. 2009 Otvorenie 2. Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov
 7. 1. 2009 Na prahu nového roka 2009
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (1420)