Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 01. 03. 2024        
 Hlavná stránka
  
      Fotogaléria - archív 2010
  
  Vianočný tenisový turnaj
17. 12. 2010
   
  
  Ukončenie kurzu
17. 12. 2010
  Vianočná akadémia
16. 12. 2010
  
  Stretnutie
po rokoch - KSVJ
3. 12. 2010
  Ukončenie
12. ZVŠK
3. 12. 2010
  
  Zámer plnenia úloh OS SR vo výcvikovom roku 2011
2. 12. 2010
  Návšteva ministra obrany
v AOS
26. 11. 2010
  
  Týždeň vedy
25. - 30. 11. 2010
  Otvorenie
7. Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
24. 11. 2010
  
  Technologický deň
k problematike Servisne Orientovanej Architektúry - SOA
18. 11. 2010
  Pridelenec obrany USA v SR - pplk. Terry L. Anderson
16. 11. 2010
  
  Testovanie profesionálnych vojakov v záťaži
12. 11. 2010
  AFCEA Slovak Chapter
11. 11. 2010
  
  Výzbroj
A technika pozemných síl 2010
10. 11. - 11. 11. 2010
  Deň otvorených dverí
10. 11. 2010
  
  Národná
a medzinárodná bezpečnosť
28. 10. - 29. 10. 2010
  Komplexné sociálne zabezpečenie vojenského profesionála
21. 10. - 22. 10. 2010
  
  11th PTC Commandants’ Conference
4. 10. - 7. 10. 2010
  Otvorenie akademického roka 2010-2011
5. 10. 2010
  
  Základný výcvik kadetov
1. ročníka
Streľba
29. 9. 2010
  ALL Rounder 2010
21. - 24. 9. 2010
  
  Základný výcvik kadetov
1. ročníka
Taktika
22. 9. 2010
  Stretnutie rodín
15. 9. 2010
  
  Otvorenie
12. ZVŠK
7. 9. 2010
  Otvorenie 5. ISOC
6. 9. 2010
  
  Nástup kadetov 1. ročníka
2. 9. 2010
  Sústredený poľný výcvik kadetov - Lešť
  
  Slávnostná promócia absolventov AOS   Slávnostné vyradenie absolventov AOS
  
  Promócie absolventov externého inžinierskeho štúdia
a absolventov Univerzity 3. veku
  Summer Camp 2010
  
  Prijímacie konanie na AOS   Prvý kurz
inštruktorov špeciálnej
telesnej prípravy
v OS SR
  
  
  Roky premien
Vojenstvo na Slovensku
1969 - 1992
  Ukončenie
4. Kurzu národnej bezpečnosti
pre zamestnancov
verejnej správy
  
  Odborný seminár
11. zasadnutie
Národnej komisie
pre služby SR
  Medzinárodná vedecká konferencia
NOVÉ SMERY
V SPRACOVANÍ SIGNÁLOV X.
  
   "Doctor Honoris Causa"   Športový deň
rektora UO v Brne
  
  Študentská vedecká konferencia   Ukončenie
VI. Veliteľsko-štábneho
kurzu
  
  IDEB 2010   Majstrovstvá ozbrojených síl
v cezpoľnom behu 2010
  
  Medzinárodná vedecká konferencia "Oslobodenie Slovenska
1944-1945"
  Vojensko-odborný seminár TERMINOLÓGIA
V TAKTIKE A OPERAČNOM UMENÍ
  
  Finále medziuniverzitnej ligy vo florbale   Medzinárodné cvičenie
Dobré susedstvo 2010
  
  Otvorenie 4. ISOC   Logistic Game 2010
  
  Cisco, sieťová akadémia   Návšteva
z Vojenskej akadémie pozemných síl Wroclaw
  
  Medzinárodná konferencia DEGRADÁCIA TECHNICKÝCH SYSTÉMOV   Deň učiteľov
  
  Návšteva gen. riaditeľa SNK
v Martine
  Kurz "Tvorba a realizácia bezpečnostnej a obrannej politiky štátu"
  
  Delegácia Univerzity K. Filozofa z Nitry navštívila AOS   Otvorenie
11. Základného veliteľsko-štábneho kurzu
  
  Seminár: "Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach"   Majstrovstvá OS SR
v bežeckom lyžovaní
  
  Teória a aplikácie fuzzy množín   Memoriál pplk. ThLic. Michala Štanga
v minifutbale 4.roč.
  
  Blokový výcvik kadetov
4. ročníka
  Kresťanský ples rodín
  
  12 vysokoškolákov
bolo vymenovaných
do hodnosti
poručík OS SR
  CAX - cvičenie za podpory simulačných technológií - cvičí DKAVŠ
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (1454)