CONTACT

 
  DIRECTOR OF PROFESIONAL MILITARY EDUCATION CENTRE
 COL Jozef WESSELÉNYI +421 960 422710  jozef.wesselenyi@aos.sk
 
  SENIOR ASSISTANT
 Eva OBRCIANOVÁ +421 960 422210  eva.obrcianova@aos.sk
 
  NATIONAL COURSES DEPARTMENT
  +421 960 422506
 1stSgt Michala LAKOMČÍKOVÁ +421 960 422912  michala.lakomcikova@aos.sk
 
  INTERNATIONAL COURSES DEPARTMENT - ICD
 LTC Roman KRÁĽ +421 960 422714 roman.kral@aos.sk
  +421 960 422716
 
  EDUCATION CENTRE FOR ELECTRICIANS
 Rudolf HUNA +421 960 423925 rudolf.huna@aos.sk
 

Address:
Centrum vzdelávania
Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš
 
e-mail: cv@aos.sk
web CV: www.aos.sk/cv
 
 
 
© KIS AOS 2012                            Actualized 5th February 2021