PROJEKT
Európskej obrannej agentúry

 
ICAR - Intelligent Control of Adversary Radio-communications
Inteligentné ovládanie nepriateľských rádiokomunikácií
I C A R


    Projekt „Intelligent Control of Adversary Radiocommunications“ (Inteligentné Ovládanie Nepriateľských Radio-Komunikácií – „ICAR“) je medzinárodný projekt, ktorý je kontrahovaný medzi hlavným riešiteľom THALES (FRA) a Európskou obrannou agentúrou (EDA) ako výskumno-vývojový projekt A-0935-RT-GC v rámci programu “Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection” (A-0120-RT-GC) vo štvrtej výzve “Mission Planning/Training in an asymmetric environment” a “Secured Tactical Wireless Communications” (A-0676-RT-GC).

 Názov projektu:                      Inteligentné ovládanie nepriateľských rádiokomunikácií
                         (ICAR)
    (Intelligent Control of Adversary Radio-communications)
Kontrakt:
EDA - THALES (FRA)
A-0935-RT-GC v rámci programu "Defence R & T Joint Investment Programme on Force Protection“ (A-0120-RT-GC) vo štvrtej výzve „Mission Planning/Training in an asymmetric environment“ and „Secured Tactical Wireless Communications“
(A-0676-RT-GC)
THALES (FRA) – RIEŠITELIA:   Hlavný riešiteľ:
THALES COMMUNICATIONS S.A.(TCF), Francúzsko
      Spoluriešitelia:
  • Military University of Technology (MUT), Poľsko;
  • Royal Military Academy (RMA), Belgicko;
  • JOANNEUM RESEARCH (JR), Rakúsko;
  • Netherlands Organization for Applied Scientific Research
    (TNO), Holandsko;
  • Fraunhofer Institut für Kommunikation,
    Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE), Germany;
  • AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA,
    Slovensko;

  • TELETEL, Grécko;
Vedúci riešiteľ projektu
za AOS:
  doc. RNDr. František NEBUS, PhD.
Začatie realizácie projektu:   2/2010
Ukončenie realizácie projektu:   9/2012
Pridelené finančné prostriedky:   100 040 EUR (vrátane DPH)
Miesto realizácie: SK03 Stredné Slovensko; SK 031 Žilinský kraj;
SK0315 Okres Liptovský Mikuláš;
SK0315510262 Obec Liptovský Mikuláš
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, Demänová 393
Administrátor,
manažér publicity projektu:
  PhDr. Jana VITOVSKÁ, č. t. 0960 423 888
Webová stránka projektu:   www.aos.sk/eda_projekt/icar

 
 
© Copyright 2011 KIS