Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 18. 07. 2024        
 Hlavná stránka


Udalosti v roku 2018
 
    10. 1. 2019 Čo ja viem 2019
    16. 12. 2018 Vianočný dar aj pre katedru strojárstva
    14. 12. 2018 Tenisový turnaj „O putovný pohár rektora AOS“
    14. 12. 2018 Ukončenie 23. ZVŠK za účasti náčelníka GŠ OS SR
    12. 12. 2018 Vianočná akadémia
    6. - 7. 12. 2018 Majstrovstvá OS SR vo vojensko – praktickom plávaní
    7. 12. 2018 Všeobecná vojenská príprava 19. DKAVŠ je ukončená
    5. 12. 2018 Výcvik kadetov v opatreniach proti improvizovaným výbušným prostriedkom (C-IED)
    29. - 30. 11. 2018 Odborné zhromaždenie špecialistov ženijnej podpory a EOD
    29. 11. 2018 Marketplace 2018
    22. 11. 2018 Odhalenie memoriálnej kaplnky
    16. 11. 2018 Ukončenie kurzu ISOC 19
    5. - 15. 11. 2018 Modul Operačné umenie na Univerzite vojenského umenia vo Varšave
    14. 11. 2018 Športová streľba dvojíc
    13. 11. 2018 Deň otvorených dverí
    11. 11. 2018 Majstrovstvá Ozbrojených síl SR v zrýchlenom presune
    8. 11. 2018 Katedra strojárstva predstavila nové laboratórium tribodiagnostiky
    5. - 8. 11. 2018 Týždeň vedy a techniky v AOS
    11. 11. 2018 100 rokov od ukončenia 1. svetovej vojny
    9. 11. 2018 Preverili si svoje sily
    31. 10. 2018 Spomienka na zosnulých vojakov
    25. - 26. 10. 2018 "Národná a medzinárodná bezpečnosť 2018"
    24. 10. 2018 Výcvik v mínovaní
    22. 10. 2018 Noví študenti doplňujúceho pedagogického štúdia
    20. 10. 2018 Ocenenie zo Slovenského zväzu biatlonu
    19. 10. 2018 7. kurz VoIP ukončený
    18. 10. 2018 Pripravenosť AOS na zasadnutie AVT panelu
    16. - 18. 10. 2018 Taktická príprava DKAVŠ 19
    16. 10. 2018 Priebežné oponentské konanie a rokovanie so zástupcami MO SR
    10. - 12. 10. 2018 "New Trends in Signal Processing 2018"
    10. 10. 2018 Na Majstrovstvách Európy tretí
    8. 10. 2018 Začal sa v poradí 23. Základný veliteľsko-štábny kurz
    28. 9. 2018 Otvorenie akademického roka 2018/2019
    28. 9. 2018 "Slovenský štít 2018"
    25. - 28. 9. 2018 All Rounder 2018
    24. 9. 2018 Začal sa v poradí 19. DKAVŠ
    21. 9. 2018 Športový deň rektora
    21. 9. 2018 Basic ATC Procedure Course
    18. 9. 2018 AOS sa prezentuje na stredných školách
    17. 9. 2018 Začal ISOC 19
    7. 9. 2018 Posledný absolvent 18. DKAVŠ
    4. 9. 2018 Záver DPŠ 2016 - 2018
    28. 8. 2018 Pripomenuli sme si 74. výročie SNP
    28. 8. 2018 Pracovná brigáda Bundeswehru vo Važci
    24. 8. 2018 Majstri OS SR v letnom biatlone sú z AOS
    21. 8. 2018 50 rokov od vstupu vojsk Varšavskej zmluvy
    8. 8. 2018 AOS získala inštitucionálnu akreditáciu od NATO
    6. - 10. 8. 2018 Spoločné cvičenie zamerané na horolezectvo
    2. 8. 2018 Nástup do prvého ročníka
    27. 7. 2018 Ukončenie 18. DKAVŠ v odbornosti G30
    15. 7. - 1. 8. 2018 Pieta a poznávanie vojenskej histórie
    15. 7. - 1. 8. 2018 Sústredený poľný výcvik na Lešti
    13. 7. 2018 Slávnostné ukončenie 18. DKAVŠ
    9. - 13. 7. 2018 Denný detský tábor 2018
    9. - 13. 7. 2018 CAX 11. mpr Martin
    9. - 11. 7. 2018 Použitie globálnych satelitných navigačných systémov v OS SR
    7. 7. 2018 Žiška na „SpartanEuro 2018“ šiesty
    4. 7. 2018 Vyradenie a promócie absolventov AOS
    3. 7. 2018 Inžinierske a magisterské promócie v AOS
    25. - 29. 6. 2018 Veliteľské cvičenie CAX práporu ISTAR
    21. 6. 2018 Promócie UTV v akademickom roku 2017/2018
    20. - 22. 6. 2018 Krátkodobý odborný kurz „Palebná podpora“
    17. 6. 2018 52 úspešných absolventov Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
    15. 6. 2018 Ďalší absolventi 18. DKAVŠ
    12. - 13. 6. 2018 Spojenie teórie s praxou – "krst ohňom"
    4. - 15. 6. 2018 Kurz a cvičenie JLSG
    8. 6. 2018 Prví absolventi 18. DKAVŠ
    7. 6. 2018 Pracovná návšteva z Ľvova
    5. - 7. 6. 2018 Záverečné oponentské konania projektov
    4. - 8. 6. 2018 Kurz „Palebná podpora síl špeciálneho určenia“
    4. - 8. 6. 2018 Reciprocita v rámci Erasmus+ Srbsko
    2. 6. 2018 Sprevádzal nevidiaceho bežca
    1. 6. 2018 Deň detí s ozbrojenými a záchrannými zložkami SR
    31. 5. 2018 Pracovná návšteva z USA, štátu Indiana
    21. - 25. 5. 2018 Erasmus+, spolupráca so Srbskom
    24. 5. 2018 Reprezentovali na športovom dni rektora UO Brno
    24. 5. 2018 Študentská vedecká konferencia v AOS
    22. 5. 2018 Nový profesor v odbore Vojenské spojovacie a informačné systémy
    16. - 18. 5. 2018 AOS na IDEB 2018
    16. - 17. 5. 2018 Aktuálne otázky regrutácie a stabilizácie
    15. - 16. 5. 2018 Krízový manažment, IZS a CO
    12. - 19. 5. 2018 Žiška opäť neprekonaný
    12. 5. 2018 Náš generál...
    8. -9. 5. 2018 Slávnostný akt podpisu riadiacej dokumentácie
medzinárodného kurzu plánovacieho procesu na operačnej úrovni
    7. 5. 2018 Foriš úspešný na Majstrovstvách Európy
    4. 5. 2018 73. výročie víťazstva nad fašizmom
    4. 5. 2018 Spomienka na osobnosť M. R. Štefánika
    28. 4. 2018 Žiška v Kutnej Hore prvý
    27. 4. 2018 Ukončenie kurzu ISOC 18
    25. 4. 2018 Majstrovstvá Akadémie ozbrojených síl v cezpoľnom behu
    25. 4. 2018 13. futsalový turnaj centra vzdelávania
    23. - 27. 4. 2018 Súťaž o najlepšieho delostrelca PS OS SR
    23. - 27. 4. 2018 Kurz pre výkon sociálnych služieb, poradenstvo a kvalitu života
    23. - 27. 4. 2018 Štábny nácvik vojenskej polície v SC AOS
    24. - 25. 4. 2018 Séria prednášok v rámci Panelu STO IST
    20. 4. 2018 Návšteva náčelníka Generálneho štábu OS SR
    16. - 19. 4. 2018 Študenti APZ cvičili v AOS
    14. 4. 2018 Turčaník vybojoval dve medaily na Majstrovstvách Slovenska v karate
    14. 4. 2018 Víťaz maďarského Spartanu je z AOS
    4. - 7. 4. 2018 Degradácia technických systémov
    3. - 5. 4. 2018 V AOS sa cvičilo s využitím MILES 2000
    3. - 4. 4. 2018 Vojenský program v 1. ročníku
    4. 4. 2018 73. výročie oslobodenia Liptovského Mikuláša
    28. - 29. 3. 2018 Majstrovstvá ozbrojených síl v stolnom tenise
    28. 3. 2018 Športový deň rektora
    27. 3. 2018 Pracovná návšteva z APZ
    23. 3. 2018 17. DKAVŠ definitívne ukončený
    23. 3. 2018 Krížová cesta vojakov a sv. omša za účasti mladých veriacich
    19. - 23. 3. 2018 Logistika I
    19. - 23. 3. 2018 CAX "Smart Guardian 2018"
    14. - 15. 3. 2018 Marcový vojenský program v 2. ročníku
    9. 3. 2018 Ukončenie 17. DKAVŠ v odbornostiach A20, A50 a G30
    5. 3. 2018 Otvorenie 15. Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
    5. 3. 2018 Dohoda o spolupráci s Vroclavskou univerzitou
    26. 2. 2018 Začal ISOC 18
   26. 2. 2018 Otvorenie 18. DKAVŠ
   24. 2. 2018 Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach
   23. 2. 2018 Vojenský diplomatický zbor na krátkej návšteve v AOS
   17. 2. 2018 Foriš je majstrom Slovenska
   13. - 16. 2. 2018 Kurz metrológie v rezorte obrany SR
   14. 2. 2018 Deň otvorených dverí
   14. 2. 2018 Spolupráca v oblasti testovania a skúšok nového výstroja vojaka
   12. 2. 2018 Rokovanie s LF TU Košice
    9. 2. 2018 Slávnostné ukončenie 17. DKAVŠ
   5. - 10. 2. 2018 Úspešné vystúpenie študentov AOS na Zimnej univerziáde vo Zvolene
   5. - 7. 2. 2018 CAX "ROLE 1"
   3. 2. 2018 Bál AOS
   31. 1. - 2. 2. 2018 Preskúšanie z vojenského programu
   30. - 31. 1. 2018 Vojensko-civilná spolupráca pri vykonávaní branného cvičenia
   29. 1. - 2. 2. 2018 Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
   28. 1. - 2. 2. 2018 "FSTA 2018"
   29. - 30. 1. 2018 Rokovanie pracovných skupín ČR a SR
   30. 1. 2018 Záslužný čin študenta AOS
   24. 1. 2018 Majstrovstvá AOS v malom futbale
   18. 12. 2017 Slovenská rektorská konferencia - 25 rokov od založenia
   23. 1. 2018 "Čo ja viem"
   15. - 19. 1. 2018 CAX "Lotyšsko 2018"
   12. 1. 2018 Prví absolventi 17. DKAVŠ
   8. 1. 2018 Vojenský výcvik kadetov 1. ročníka
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (5633)