Úvod
Aktuality
Ciele
Publikačná činnosť
Fotogaléria
Video
Dokumenty
Kontakt
 
Katedra SVaJ
V I T A J T E !
 
"Spoločnosť, organizácia, veda a výskum nemôže naplniť svoj potenciál, pokiaľ nebude čerpať z talentu celej svojej populácie, pokým ženy a muži nebudú môcť rovnomerne využívať príležitosti, ktoré ponúka rovnaké vzdelanie, rovnomerné zastúpenie v rozhodovacích procesoch a rovnocenné ohodnotenie prínosu rôzneho potenciálu."
    Centrum rodovej rovnosti
  • Prvá inštitúcia na akademickej pôde Akadémie ozbrojených síl v rámci Slovenskej republiky, ktorá bude zameraná na vzdelávacie a výskumné aktivity v oblasti rodovej rovnosti v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.
  • Cieľom je vytvoriť základné podmienky pre otvorenie nového sociálneho dialógu k postaveniu žien a mužov v organizácii OS SR.
  • Interdisciplinárne konštruované centrum sa bude sústreďovať na teoreticko-praktickú analýzu premeny vzťahov medzi rodmi v rôznych oblastiach života vojenskej organizácie (osobnej aj pracovnej) a chápeme ho ako rozšírenie sféry záujmu sociálno-psychologickej podpory vojenských profesionálov.
  • Predmetom záujmu budú otázky rodu, zvyšovanie informovanosti o rodovej problematike, zvyšovanie záujmu o prekonávanie rodovo-stereotypnej konštrukcie identity, rodovo špecifických rozdielov, stereotypov a symbolov, ktoré zásadným spôsobom štruktúrujú povahu vzťahov medzi ženami a mužmi a majú vplyv na kvalitu života vojenských profesionálov a ich rodín v každodennosti.
 

      Kontakt:
Centrum rodovej rovnosti
Katedra spoločenských vied a jazykov

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 01 Liptovský Mikuláš
© KIS AOS 2016