Absolventi Katedry elektroniky za rok 2017
    Študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 5. ročníka inžinierskeho štúdia úspešne ukončili svoje štúdium na Katedre elektroniky obhajobou svojich bakalárskych a diplomových prác a štátnymi záverečnými skúškami.
 
    Štátne záverečné skúšky a obhajoby bakalárskych prác
        Ďalšie fotografie - bakalári       

    Štátne záverečné skúšky a obhajoby diplomových prác
        Ďalšie fotografie - inžinieri       
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19513