Aktuality
 
 
"New Trends in Signal Processing 2018"
14. ročník medzinárodnej konferencie "New Trends in Signal Processing 2018" zorganizovala Katedra elektroniky AOS v dňoch 10. - 12. októbra 2018 v hoteli Chopok v Demänovskej doline s podporou Československej sekcie IEEE.
 
viac
 
Použitie globálnych satelitných navigačných systémov v OS SR
Katedra elektroniky AOS zrealizovala v dňoch 9. - 11. júla 2018 odborný kurz zameraný na obsluhu a využitie satelitných navigačných systémov v OS SR.
 
viac
 
Kurz metrológie v rezorte obrany SR
Už 5 rokov organizuje Katedra elektroniky Akadémie ozbrojených síl kurz metrológie pre rezort obrany SR. Koná sa 2x ročne a prvý bol v roku 2013.
 
viac
 
Kurz „Použitie globálnych navigačných systémov GPS“
Katedra elektroniky uskutočnila odborný kurz v oblasti GPS navigácie.
 
viac
 
Absolventi Katedry elektroniky za rok 2017
Študenti Katedry elektroniky úspešne ukončili svoje štúdium na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.
 
viac
 
Výcvik študentov Katedry elektroniky u bojových útvarov
Študenti 3. ročníka Katedry elektroniky absolvovali výcvik u bojových útvarov.
 
viac
 
Týždeň vedy na Katedre elektroniky
V rámci týždňa vedy organizovanom na Akadémii ozbrojených síl dňa 8.11.2016, Katedra elektroniky zorganizovala pre študentov ukážky laboratórií a ich technického vybavenia.
 
viac
 
RF Seminár firmy National Instruments na Katedre elektroniky
Dňa 2. 11. 2016 sa na Katedre elektroniky konal seminár firmy National Instruments pod názvom „RF seminár“ ktorý je organizovaný firmou National Instruments pre vysoké školy technologického zmerania po celkom Slovenku. Seminára sa zúčastnili ako študenti Katedry elektroniky a Katedry informatiky tak aj učiteľský zbor daných katedier.
 
viac
 
Katedra elektroniky prispieva k čistote terminológie elektronických komunikácií
Dňa 26.10. 2016 sa doc. Ing. Martin MARKO, CSc. zúčastnil Terminologického fóra organizovaného Výskumným ústavom spojov v Banskej Bystrici. Počas stretnutia boli prediskutované otázky súvisiace s terminológiou používanou v oblasti GNSS v nadväznosti na finalizáciu technickej realizácie a spustenie navigačného systému Galileo.
 
viac
 
Medzinárodná konferencia „New Trends in Signal Processing 2016“
V dňoch 12.-14. 10. 2016 Katedra elektroniky organizovala medzinárodnú konferenciu s názvom „New Trends in Signal Processing 2016“, ktorá sa konala v Hoteli Chopok v Demänovskej doline.
 
viac
 
Drony Katedry elektroniky boli súčasťou medzinárodného cvičenia
„Tobruq Legacy 2016“ vo VVP LEŠŤ
Učitelia Katedry elektroniky a študenti tretieho ročníka sa zúčastnili medzinárodného cvičenia pozemných prostriedkov protivzdušnej obrany „TOBRUQ LEGACY 2016“ vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť (VVP Lešť)
 
viac
 
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19587