O katedre
 
   Katedra garantuje a uskutočňuje vyučovanie všetkých predmetov z oblasti elektroniky v študijnom programoch elektronické systémy, výzbroj a technika ozbrojených síl, a aj v ostatných študijných programoch akreditovaných na Akadémii ozbrojených síl. Pre potreby ozbrojených síl zabezpečuje a vykonáva odborné a špecializačné kurzy z oblasti elektroniky.
   V oblasti vedy a techniky katedra uskutočňuje výskum a vývoj pre potreby rezortu MO SR, tiež v rámci projektov EDA (European Defense Agency) a STO NATO (Science and Technology Organization NATO) v oblasti elektronických systémov a uskutočňuje prepojenie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávania študentov Akadémie ozbrojených síl.
 
 
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Katedra elektroniky
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6
Slovenská republika
 
 
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19562