Informácie
Aktuality
Archív udalostí
Profil katedry
Študijné zameranie
Pracovníci katedry
Konferencie
Fotogaléria
Štúdium
Vzdelávanie
Výskumná činnosť
Publikačná činnosť
Ostatné
Stránka AOS
Na stiahnutie...


Výzbroj a technika ozbrojených síl (ZSZČ)

   Študijný odbor 8.4.3 Výzbroj a technika ozbrojených síl, študijný program „Zbraňové systémy, zbrane a ich časti“ (ZSZČ) v zameraniach „Zbrane a munícia“ a „Mobilná technika“ prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania je zameraný na prípravu absolventov nachádzajúcich uplatnenie najmä v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a vo všetkých sférach národného hospodárstva zaoberajúcimi sa zbraňovými systémami, výzbrojou a muníciou, mobilnou a špeciálnou technikou.
    Profesijné zameranie absolventov umožňuje vykonávať prácu v oblasti konštrukcie, projektovania, údržby a prevádzky zbraňových systémov, výzbroje, munície, mobilnej a špeciálnej techniky, dopravných strojov a manipulačných zariadení. Absolventi musia vedieť spolupracovať s manažérmi, používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Vyžadujú sa aj znalosti o podnikaní, organizácii a manažmente. Cieľovým segmentom hospodárstva pre plné využitie schopností absolventa tohto študijného odboru je široká oblasť zbraňových systémov, výzbroje a munície, mobilnej techniky, manipulácie, doprava materiálu a osôb. Absolvent študijného programu Zbraňové systémy, zbrane a ich časti má profesijné predpoklady pracovať vo výskumných a projekčných inštitúciách, ako aj v strojárskych podnikoch orientovaných na špeciálnu výrobu, dopravnú a manipulačnú techniku. Okrem toho sa uplatní v širokej škále podnikov, ktoré riešia problémy materiálových tokov a skladovania. Absolvent študijného programu Zbraňové systémy, zbrane a ich časti ( 1. a 2. stupeň) má znalosti z teórie strojárskych systémov a ich aplikácie na konštrukčné, materiálové a technologické problémy. Dokáže analyzovať a diagnostikovať zložité systémy, riadiť a koordinovať odbornú činnosť.

    Variabilita štúdia je daná predovšetkým potrebami Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorú si do určitej miery môže ovplyvňovať každý študent sám výberom ďalších predmetov. Pomerne široká možnosť výberu z ponúknutých výberových predmetov umožňuje študentom, ktorí majú skutočný záujem o svoj osobný odborný rast, vybrať si také predmety, ktoré ich zvlášť zaujímajú a rozširujú ich doposiaľ nadobudnuté vedomosti vo vybranom študijnom zameraní.

    Katedra strojárstva disponuje vlastnou počítačovou učebňou na báze systému WINDOWS XP, prepojenú na lokálnu intranetovú sieť i na Internet. Študenti môžu využívať rôzny softvér, napríklad štandardné balíky MS Office, MathCAD, AutoCAD, AutoDyna, LSDyna, na simuláciu procesov, program pre projektové riadenie MS PROJECT 2003.

    Absolvent nájde široké uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore. Uplatní sa ako riadiaci, vývojový, technický pracovník alebo prevádzkový inžinier v modernej prevádzke v špeciálnych podmienkach v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ale aj v prevádzkach zaoberajúcich sa produkciou špeciálnej výroby, dopravnej a manipulačnej techniky i v iných technologických zariadeniach priemyslu a služieb. V študijnom programe Zbraňové systémy, zbrane a ich časti v zameraniach Zbrane a munícia a Mobilná technika, ako aj v orientácii na špeciálne dopravnú prostriedky je toto štúdium jediné svojho druhu na Slovensku.
 


 

Utorok 16.07.2024
Meniny má
Drahomír

 
 
 

Katedra strojárstva
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
 
Tel.:+421 960 423366
E-mail: kts@aos.sk                               
Copyright © 2005 KIS AOS
                 Aktualizácia: 21. 10. 2019