Veda a výskum
 
späť
Názov projektu: Senzory v boji proti terorizmu
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 03/07
Koniec riešenia projektu (MM/YY):12/08
Zadávateľ: AGA AOS
Členovia riešiteľského kolektívu:   
Doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.
Prof. Ing. Jozef ŠURIANSKY, CSc.
Doc. Ing,. Petr MALÝ, CSc.
Doc. Ing. Marcel HARAKAĽ, PhD.
Doc. Ing. Ľuboš ANTOŠKA, CSc.
Doc. Ing. Ľubomír ANDRÁŠ, PhD.
Doc. Ing. Milan OSTROVSKÝ, CSc.
Doc. Ing. Miroslav KASPRZYK, CSc.
Ing. Jiří HOLÍČEK
Ing. Pavol POLÁK
Kpt. Ing. Aurel SABÓ
Kpt. Ing. Roman BEREŠÍK
Kpt. Ing. Miroslav MIŠKOVIČ
Ciele projektu:
   Cieľom projektu „Senzory v boji proti terorizmu“ je o.i. prispieť k vývoju inteligentných senzorov napr. na perimetrickú ochranu pomocou mikromechanických a magnetických senzorov, na identifikáciu osôb, príp. na identifikáciu zdraviu škodlivých plynov. Súčasťou vývoja uvedených senzorov bude optimalizácia metód číslicového spracovania signálov a metód manažmentu informácií v senzorových sieťach. Výstupmi projektu budú jednak pôvodné riešenia vybraných senzorových systémov a systém manažmentu informácií heterogénnych senzorových sietí a zároveň návrh opatrení na aplikáciu týchto systémov na riešenie úloh v oblasti bezpečnosti a boja proti terorizmu.
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19587