Výskum a vývoj
 
   Dlhodobé vedecké aktivity na katedre sú smerované do oblasti senzoriky, mikrovlnovej technológie, rádioelektroniky a komunikačných technológií. Katedra prednostne rieši vedecké projekty požadované MO SR, poskytuje odbornú a konzultačnú činnosť v oblasti vývoja a použitia elektronických systémov v OS SR.
 
Názov projektu: VEGA 1/0853/13,
Výskum mikroštruktúrnych, elektrických a optických vlastností polovodičovo-dielektrických systémov
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 01/13
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/15
 
viac
Názov projektu: Senzory, senzorové systémy vo vojenských a bezpečnostných aplikáciách
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 06/12
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/14
 
viac
Názov projektu: Safe control of non cooperative vehicles through electromagnetic means (SAVELEC)
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 01/12
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 06/16
 
viac
Názov projektu: Inteligentné ovládanie nepriateľských rádiokomunikácií (ICAR)
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 02/10
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 09/12
 
viac
Názov projektu: Nové bezdrôtové technológie v taktických komunikačných a informačných systémoch
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 01/07
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/10
 
viac
Názov projektu: Radarový monitoring v priestoroch letiska pre zvýšenie bezpečnosti leteckej prevádzky
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 01/07
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 11/09
 
viac
Názov projektu: Senzory v boji proti terorizmu
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 03/07
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/08
 
viac
Názov projektu: Príprava ľudských zdrojov pre mobilný komunikačný systém OS SR (MOKYS)
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 03/07
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/08
 
viac
Názov projektu: Odrazové a emisné vlastnosti STEALTH materiálov v pásme rádiových vĺn
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 07/05
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/07
 
viac
Názov projektu: Pozemný rádiolokátor pre pozemné sily
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 03/07
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/07
 
viac
Názov projektu: Ochrana proti HPM zbraniam
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 01/05
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/07
 
viac
Názov projektu: Rádiometrický senzor
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 01/04
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/06
 
viac
Názov projektu: Mikrovlna
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 01/96
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/00
 
viac
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19627