Veda a výskum
 
späť
Názov projektu: Mikrovlna
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 01/96
Koniec riešenia projektu (MM/YY):12/00
Zadávateľ: MO SR
Členovia riešiteľského kolektívu:   
Prof. Ing. Zdeněk Kůs, CSc.
plk. Doc. Ing. Ján Kurty, PhD.
pplk. RNDr. František Nebus, PhD.
Ing. Arnošt Hykel
plk. Doc. Ing. Jozef Jakub, CSc.
Doc. Ing. Petr Malý, CSc.
Ing. Jiří Mališ
kpt. Ing. Mikuláš Šostronek
kpt. Ing. Jozef Čižik
npor. Ing. Jaroslav Marko
Ciele projektu:
   - nájsť vhodné metódy a prostriedky na zisťovanie a rozpoznávanie (triedenie) pozemnej vojenskej techniky,
    - zabezpečiť nutné predpoklady na vývoj miniatúrneho radaru pracujúceho v milimetrovom vlnovom pásme (pre samonavádzacie systémy inteligentnej munície a bojiskové radary) a na vývoj technických prostriedkov aktívnej obrany obrnenej techniky proti inteligentnej munícii.
    Záverečná výskumná správa je uložená v knižnici AOS v L. Mikuláši
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19587