Výskum a vývoj
 
späť
Názov projektu: Inteligentné ovládanie nepriateľských rádiokomunikácií (ICAR)
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 02/10
Koniec riešenia projektu (MM/YY):09/12
Zadávateľ: Európska obranná agentúra
Riešiteľské konzorcium:       
THALES COMMUNICATIONS S.A. (TCF), Francúzsko
Military University of Technology (MUT), Poľsko;
Royal Military Academy (RMA), Belgicko;
JOANNEUM RESEARCH (JR), Rakúsko;
Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO), Holandsko;
Fraunhofer Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE), Germany;
Katedra Elektroniky, AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA;
TELETEL, Grécko.
Ciele projektu:
   Projekt „Intelligent Control of Adversary Radiocommunications“ (Inteligentné Ovládanie Nepriateľských Radio-Komunikácií – „ICAR“) je medzinárodný projekt, ktorý je kontrahovaný medzi hlavným riešiteľom THALES (FRA) a Európskou obrannou agentúrou (EDA) ako výskumno-vývojový projekt A-0935-RT-GC v rámci programu “Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection” (A-0120-RT-GC) vo štvrtej výzve “Mission Planning/Training in an asymmetric environment” a “Secured Tactical Wireless Communications” (A-0676-RT-GC).
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19587