Výskum a vývoj
 
späť
Názov projektu: Nové bezdrôtové technológie v taktických komunikačných a informačných systémoch

Predikcia dosahov WiMAX z budovy katedier AOS
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 01/07
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/10
Zadávateľ: MO SR

Členovia riešiteľského kolektívu:   
doc. Ing. Martin MARKO, CSc.
doc. RNDr. František NEBUS, PhD.
Ing. Marián BABJAK, PhD.
Ing. Václav KRÁLIK, PhD.
Ing. Peter SIEBERT
Ing. Jana STAROŇOVÁ
 

Laboratórium WiMAX
Ciele projektu:
   Projekt rieši problematiku využitia nových bezdrôtových technológií v taktických komunikačných a informačných systémoch OS SR. Práca je zameraná hlavne na analýzu možností využitia technológie WiMAX na budovanie sieťovo orientovaných spôsobilostí OS SR.
   Výsledkom práce je vybudovanie laboratória WiMAX pre posúdenie dosahov, vhodnosti použitia technológie WiMAX a overenie odolnosti WiMAX voči úmyselnému rušeniu.
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19587