Veda a výskum
 
späť
Názov projektu: Ochrana proti HPM zbraniam
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 01/05
Koniec riešenia projektu (MM/YY):12/07
Zadávateľ: MO SR
Členovia riešiteľského kolektívu:   
doc. RNDr. František NEBUS, PhD.
prof. Ing. Zdeněk KŮS, CSc.
prof. Ing. Ján KURTY, PhD.
doc. Ing. Martin MARKO, CSc.
doc. Ing. Peter MALÝ, CSc.
doc. Ing. Ján OCHODNICKÝ, PhD.
doc. Ing. Ján JAKUB, PhD.
Ing. Mikuláš ŠOSTRONEK, PhD.
Ing. Marián BABJAK, PhD.
Ing. Zdeněk MATOUŠEK, PhD.
Ing. Gabriel CIBIRA
Ing. Arnošt HYKEL
Ciele projektu:
   Na základe teoretického rozboru, informácií z NATO partnerských krajín a experimentálnych meraní na vybranej vzorke civilných a vojenských zariadení a techniky pripraviť dokument hodnotiaci aktuálny stav ochrany proti mikrovlnovým zbraniam v OS SR, vypracovať metodológiu technických meraní a stanoviť stratégiu dosiahnutia prijateľného stavu.
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19587