Veda a výskum
 
späť
Názov projektu: Odrazové a emisné vlastnosti STEALTH materiálov v pásme rádiových vĺn
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 07/05
Koniec riešenia projektu (MM/YY):12/07
Zadávateľ: MO SR
Členovia riešiteľského kolektívu:   
doc. Ing. Ján OCHODNICKÝ, PhD.
doc. RNDr. František NEBUS, PhD.
prof. Ing. Zdeněk KŮS, CSc.
doc. Ing. Peter MALÝ, CSc.
doc. Ing. Ján JAKUB, CSc.
Ing. Zdeněk MATOUŠEK, PhD.
Ing. Gabriel CIBIRA
Ing. Arnošt HYKEL
Ciele projektu:
   Cieľom úlohy je zhrnutie najnovších teoretických poznatkov z oblasti aplikácií STEALTH technológií vo vojenstve a analýza možností detekcie objaktov pomocou rádiometrických a rádiolokačných senzorov.
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19587