Výskum a vývoj
 
späť
Názov projektu: Radarový monitoring v priestoroch letiska pre zvýšenie bezpečnosti leteckej prevádzky
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 01/07
Koniec riešenia projektu (MM/YY):11/09
Zadávateľ: APVV (AV 4/0022/07)

Členovia riešiteľského konzorcia:   
- Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín (vedúci doc. Ing. Jozef TKÁČ, PhD.),
- AOS, Lipt. Mikuláš (vedúci doc. Ing. Ján OCHODNICKÝ, PhD.),
- ALES a.s., Trenčín.
Ciele projektu:
   Vybudovanie systému pre monitorovanie priestorov letiska potenciálne nebezpečných pre letovú prevádzku s cieľom zamedziť stretom lietadiel a vrtuľníkov s vtákmi. Výstupnou informáciou vytvoreného monitorovacieho systému založeného na báze radarových senzorov sú údaje o pohybe vtáctva v priestoroch letiska a na letových cestách.
   V rámci riešenia projektu sú analyzované detekčné možnosti radarových senzorov pracujúcich v rôznych frekvenčných pásmach pre kategóriu malých objektov. Projekt je realizovaný v rámci plánovanej výstavby mobilných jednotiek ochrany letísk.
 
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19587