Veda a výskum
 
späť
Názov projektu: Príprava ľudských zdrojov pre mobilný komunikačný systém OS SR (MOKYS)
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 03/07
Koniec riešenia projektu (MM/YY):12/08
Zadávateľ: AGA AOS LM
Členovia riešiteľského kolektívu:   
doc. Ing. Martin MARKO, CSc.
Ing. Marián BABJAK, PhD.
RNDr. František NEBUS, PhD.
Prof. Ing. Miroslav LÍŠKA, PhD.
doc. Ing. Ján OCHODNICKÝ, PhD.
doc. Ing. Jozef PUTTERA, PhD.
doc. Ing. Marcel HARAKAĽ, PhD.
doc. Ing. Ján JAKUBEK, CSc.
Ing. Jana STAROŇOVÁ,
Ing. Peter SIEBERT,
Ing. Miroslav ĎULÍK, PhD.
Ing. Václav KRÁLÍK, PhD.
Ciele projektu:
   Vykonať systémovo-programový výskum inštitucionálnej organizácie v oblasti vzdelávania s cieľom zvýšenia miery efektívnosti, účelnosti, produktívnosti a časovej, energetickej a nákladovej úspornosti v príprave ľudských zdrojov pre implementáciou a exploatáciou nových komunikačných a infrmačných technológií v mobilnom prostredí (C2 a MOKYS).
   Východiskovým cieľom je získanie profesiogramov jednotlivých špecialistov vo vetve profesionálnych dôstojníkov na podporu bojovej činnosti v odbornosti spojovacieho vojska a špecializácií komunikačne–elektronické inžinierstvo, komunikačne-inžinierske operácie a manažment s využitím vybudovania základného segmentu testovacieho a výcvikového pracoviska ako základu pre vedecko-výskumné, pedagogické a výcvikovú stredisko.
   Ďalším cieľom je vypracovanie komplexnej štúdie požiadaviek na kvantitatívnu a kvalitatívnu prípravu ľudských zdrojov v krátkodobom, stredovom a dlhodobom horizonte pre radikálnu zmenu vyzbrojenia Ozbrojených síl SR.
   Očakávaným výstupom je návrh študijných programov pre všetky stupne (úrovne) požadovaných vzdelaní pre profesionálov Ozbrojených síl SR v súlade s prípravou na ČVO OS SR (NATO).
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19587