Výskum a vývoj
 
späť
Názov projektu: Safe control of non cooperative vehicles through electromagnetic means (SAVELEC)
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 01/12
Koniec riešenia projektu (MM/YY):06/16
Zadávateľ: Európska Únia, 7RP
Riešiteľské konzorcium:       
Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas – Asociación ITACA (ITACA) Spain
German Aerospace Centre (DLR) Germany
MBDA France (MBDA) France
IMST Gmbh (IMST) Germany
Technological Educational Institute of Piraeus (TEIP) Greece
BCB Informática y Control (BCB) Spain
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) Sweden
Otoo-Vov-Guericke-Universitat Magdeburg (UVGU) Germany
Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika (AOS) Slovakia
Hellenic Aerospace Industry (HAI) Greece
Ciele projektu:
   SAVELEC (medzinárodný projekt 7. rámcového programu Európskej únie bol získaný v rámci výzvy FP7-SEC-2011-1 Bezpečnosť) má za cieľ zabezpečiť riešenie diaľkového a bezpečného ovládania nespolupracujúcich automobilov bez nežiadúcich účinkov na osádku vozidla, prípadne iných osôb nachádzajúcich sa v jej blízkosti.
   Navrhované riešenie “bezpečného zastavenia” je založené na použití elektronických prostriedkov – elektromagnetických impulzov a výkonnej elektromagnetickej mikrovlnovej techniky (HPM), ktorá naruší “obvyklú funkčnosť” elektronických súčastí v automobile a tým povedie k spomaleniu a zastaveniu vozidla.
savelec-project.eu
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19587