Výskum a vývoj
 
späť
Názov projektu: Senzory, senzorové systémy vo vojenských a bezpečnostných aplikáciách
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 06/12
Koniec riešenia projektu (MM/YY):12/14
Zadávateľ: MO SR

Členovia riešiteľského kolektívu:   
doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.,
mjr. Ing. Roman BEREŠÍK, PhD.,
doc. Ing. Zdeněk MATOUŠEK, PhD.,
Ing. Mikuláš ŠOSTRONEK, PhD.,
doc. Ing. Luboš ANTOŠKA, CSc.,
mjr. Ing. Miloš SOTÁK, PhD.,(2012)
Ing. Miloš JEŽEK, (2013)
Ing. Jozef JURČO, (2013-2014)
doc. RNDr. František NEBUS, PhD., (2014)
prof. Ing. Ján KURTY, PhD.(2014)
Ciele projektu:
   Hlavným cieľom vedeckého projektu pod názvom "Senzory, senzorové systémy vo vojenských a bezpečnostných aplikáciách", bol návrh a realizácia funkčných vzorov senzorových systémov pre detekciu prípadne lokalizáciu bezpečnostných udalosti na báze MEMS seizmických, MEMS akustických a magnetických senzorov a taktiež rádiometrických senzorov.
   V rámci projektu bola vykonaná séria experimentov v laboratórnych a poľných podmienkach. Cieľom experimentov bolo zhodnotiť možnosti detekcie vozidiel a osôb v monitorovanej oblasti, možnosti detekcie výstrelov z ručných zbraní a výbuchov. Ďalším cieľom bolo definovanie charakteristických demaskujúcich príznakov daných udalostí.
   Posledná časť projektu sa zaoberala analýzou dosiahnutých výsledkov experimentov a definovaním doporučení pre využitie moderných MEMS seizmických, MEMS akustických senzorov, magnetických a rádiometrických senzorov pre vojenské a bezpečnostné aplikácie.

Realizácia seizmického a akustického senzorového systému s MEMS akcelerometrom SF 1500 S.A a MEMS mikrofónom ADMP 404
 
 

Realizácia magnetického senzorového systému s Fluxgate magnetometrom MAG566
 
 

Realizácia rádiometrického senzorového systému so senzorom od firmy Farran
 
 

Experimenty zamerané na detekciu výbuchov a výstrelov pomocou MEMS akcelerometra SF1500S.A a akustického senzora ADMP404
 
 

Analýza výsledkov detekcie pohybu osôb v časovo-frekvenčnej oblasti
 
 

Analýza výsledkov detekcie výstrelov SA vz. 58 v časovej, frekvenčnej a časovo-frekvenčnej oblasti
 
 

Experimenty zamerané na detekciu vozidiel pomocou magnetického senzora MAG566
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19587