Veda a výskum
 
späť
Názov projektu: Pozemný rádiolokátor pre pozemné sily
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 03/07
Koniec riešenia projektu (MM/YY):12/07
Zadávateľ: MO SR
Členovia riešiteľského kolektívu:   
doc. Ing. Ján OCHODNICKÝ, PhD.
doc. Ing. Ján JAKUB, CSc.
Ing. Zdeněk MATOUŠEK, PhD.
Ing. Gabriel CIBIRA
Ciele projektu:
   Pripraviť návrh efektívneho spôsobu zabezpečenia požiadavky a podkladov pre vypracovanie projektu pre vyzbrojovanie. Analýzu požiadavky vykonať vo forme štúdie realizovateľnosti v súlade so smernicou MO SR č.6/2005.
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19587