Archív udalostí


      Za svätým otcom...
 


      Ďakovná omša 2.7.2021
 


      Spomienka na 102. výročie úmrtia generála M. R. Štefánika na AOS
 


      Ďakovná sv. omša 12. 7. 2019
 


      Krížová cesta vojakov a sv. omša vo farskom kostole v Liptovskom Mikuláši
       Kvetná nedeľa s mládežou v uniformách v Katedrále sv. Šebastiána
       Ďakovná sv. omša + birmovka 4. 7. 2018
       Slávenie Kvetnej nedele a Svetového dňa mladých v račianskej katedrále
 

      Tak, ako Kristus slávnostne vstúpil do Jeruzalema, kde dokonal svoje vykupiteľské dielo, tak aj Kvetnou nedeľou vstúpila Cirkev do Svätého týždňa kedy sa Kristus obetuje, ustanoví sviatosť kňazstva a Eucharistie, slávne vstane z mŕtvych a prikáže apoštolom odpúšťať hriechy.
      Tento deň, 25. marec 2018 bol zároveň tridsiaty tretí svetový deň mladých a k nemu svätý otec František vydal aj svoje posolstvo, ktoré nadväzuje na riadne plenárne zhromaždenie Biskupskej synody na tému: Mladí, viera a rozlišovanie povolania. Tento svetový deň mladých bol zároveň prípravou na budúcoročné Svetové stretnutie mladých, ktoré sa uskutoční v Paname.
      V tento deň býva zvykom, že sa biskupi stretávajú s mládežou svojej diecézy a vojenský ordinár, Mons. František Rábek, nebol žiadnou výnimkou, pretože omša so slávnostným vstupom bola za účasti mládeže a to aj z Akadémie Ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorá prišla so svojím kaplánom kpt. PaedDr. PhDr. ThLic. Tomášom Huďom SchP.
      Stretnutie biskupa s mládežou pokračovalo v neformálnej atmosfére aj po svätej omši a neskôr poobede aj krížovou cestou, ktorú sa títo mladí spoločne modlili.
 
Gabriel Benka - Rybár
foto: -lz- 


      Krížová cesta vojakov a sv. omša za účasti mladých veriacich
 


      Kvetná nedeľa s mládežou v uniformách
 


      Kvetná nedeľa v Katedrále sv. Šebastiána
 
      V hlavnom chráme Ordinariátu OS a OZ SR - Katedrále sv. Šebastiána sa 13. apríla 2014 zišli zástupcovia mládeže z vojenských a policajných škôl na sv. omši s ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom. V uniformách v liturgickom sprievode s ratolesťami v rukách vstúpili do chrámu, aby spolu s ordinárom, biskupskými vikármi a kaplánmi z Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, Akadémie Policajného zboru a Strednej odbornej školy Policajného zboru z Pezinka účasťou na liturgii oslávili Kvetnú nedeľu a s ňou spojený Medzinárodný deň mládeže. Spolu s prítomnými veriacimi sa aktívne zapojili do liturgického slávenia, v rámci ktorého sa ordinár obrátil práve na nich s povzbudivým duchovným príhovorom.
      V slávení Kvetnej nedele pokračovali mladí kresťania aj v popoludňajšom programe účasťou na pobožnosti Krížovej cesty, ktorú pripravili študenti Akadémie policajného zboru. V rámci stretnutia s mládežou odovzdal ordinár Rábek prítomným študentom list s posolstvom Svätého Otca Františka k Svetovému dňu mládeže. Súčasťou nedeľného programu bolo aj agapé v pastoračnom centre a priestor dostali aj individuálne rozhovory študentov v uniformách s ordinárom.
      Slávením Kvetnej nedele vstúpil Ordinariát OS a OZ SR do Veľkého týždňa, ktorý vyvrcholí slávením veľkonočných udalostí smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
 
Text, foto: L. Zahradník
 


   Spomienka na Sv. Janu z Arku
 
      Vojenská farnosť v Akadémii ozbrojených síl si 30. mája 2012 pripomenula 600 rokov od narodenia svojej patrónky Svätej Jany z Arku.
- článok na stránke AOS (foto, video) >>>

   Uctenie relikvií sv. Cyrila
      Farnosť sv. Jany z Arku AOS a PÚ OS SR v utorok 15. 3. 2011 zorganizovali prehliadku expozície a uctenie relikvií sv. Cyrila vo Vojenskej kaplnke AOS. Prehliadka expozície doplnenej o umelecké diela a informácie historického kontextu bola sprístupnená len jeden deň – 15. 3. 2011 od 7:30 – 14:00 hod. Slávnostná sv. omša ku cti sv. Cyrila sa konala o 14:00 hod.
- foto >>>
- videozáznam >>>

Vianočná akadémia 16. 12. 2010 >>>

   Charitatívna zbierka
      13. decembra 2010 bola naša mimoriadne bohatá zbierka odevov, posteľnej bielizne, záclon, topánok, kuchynského riadu, hračiek, športových potrieb a iných užitočných veci odovzdaná Resocializačnému zariadeniu v Žákovciach, Spišskej katolíckej charite v Liptovskom Mikuláši, Detskému domovu a Domovu dôchodcov v Liptovskom Mikuláši. Zverenci a vedenie týchto inštitúcii vyjadrujú všetkým darcom svoje úprimné poďakovanie.
- videozáznam >>>

   Stretnutie rodín
      15. septembra 2010 na sviatok Sedembolestnej P. Márie sa asi sto malých a veľkých rodinných príslušníkov AOS a Personálneho úradu zišlo na tradičnom stretnutí rodín vojenskej farnosti v Liptovskom Mikuláši.
      Stretnutie sa konalo pri vodnej nádrži Čierny Váh. Duchovný program v lesnom kostole, návšteva novootvoreného lesného múzea, chutný guláš, káva a „dišputy“ pre dospelých, hry a súťaže pre deti vyplnili niekoľko hodinové stretnutie, ktoré sa skončilo príjemnou pohodou a očakávaním ďalšej podobnej aktivity.

   Požehnanie snúbencov

   Detský tábor Smrekovica - rok 2006

   Výstup na horu Šíp spojený s poľnou omšou - 9. jún 2004

   SEDES SAPIENTIAE
Ikonu Sedes sapientiae - Stolica múdrosti vytvoril jezuita M. Rupnik. Ján Pavol II. ikonu zveril univerzitám počas Svetových dni mládeže v Jubilejnom roku 2000. Slovensko bolo ôsmou krajnou, ktorá prijala ikonu. Okrem iných univerzitných miest na Slovensku ikona navštívila aj Liptovský Mikuláš - 13. februára 2003. Slávnosť, na ktorej sa zúčastnili aj početní obyvatelia mesta, zastrešovali príslušníci VA.


© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 20. 4. 2021