Kontakty

        Vojenská farnosť sv. Jany z Arku v Liptovskom Mikuláši
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
 
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

mjr. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš HUĎA SchP. PhD., dekan
vojenská linka:  +421 (0)960 422 424
mobil:  +421 (0)903 824 428
e-mail: tomas.huda@aos.sk
(veliteľská budova, 1. poschodie)

Rezidencia ordinára OS a OZ SR v Marianke
Ordinariát OS a OZ SR, Nám. 4. apríla 18, 900 33 Marianka
Telefón 02 - 6593 6008
Fax 02 - 6593 6009
Služobná linka 0960 - 313 263
e-mail rabek@kbs.sk
Kancelária Ordinariátu OS a OZ SR v Bratislave
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Telefón 02 - 44250320 volať kl. 322 023
Fax 0960 - 321 222
Služobná linka 0960 - 322 023
e-mail tibor.ujlacky@mil.sk
Vikariát Ordinariátu OS a OZ SR v Bratislave
plk. Mons. PaedDr. Jozef MICHALOV, generálny vikár Ministerstvo obrany SR
Vikariát Ordinariátu Ozbrojených síl SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Telefón, mobilný telefón 02 - 4425 2264, 0903 - 824 579
Fax 02 - 312 507
Služobná linka 0960 - 313 413, 313 414
e-mail jozef.michalov@mil.sk

Dekanát síl výcviku a podpory
VÚ 1062 Trenčín
pplk. PaedDr.ThLic. Stanislav LIPKA, dekan síl výcviku a podpory
Telefón 0960 - 332 317
Mobilný telefón 0903 - 824 424
e-mail stanislav.lipka
VÚ 1115 Ružomberok
kpt. Mgr. Ján POLŤÁK, starší kaplán spojovacieho práporu
Telefón 0960 - 472 488
Mobilný telefón 0903 - 824 431
e-mail jan.poltak@mil.sk

Dekanát vzdušných síl
VÚ 3333 Zvolen
plk. ThLic. Marko TROCHAN, dekan vzdušných síl
Telefón 0960 - 464 265
Mobilný telefón 0903 - 824 425
e-mail marko.trochan@mil.sk
VÚ 4977 Sliač
mjr. ThLic. František MIHAĽ, starší kaplán leteckej základne
Telefón 0960 - 452 190
Mobilný telefón 0903 - 824 433
e-mail mihal.fr@seznam.cz
VÚ 6335 Prešov
npor. Mgr. Peter DZIJAK, starší kaplán leteckej základne
Telefón 0960 - 527 160
Mobilný telefón 0903 - 824 430
e-mail dzijakp@centrum.sk
VÚ 4405 Nitra
npor. Mgr. Jozef MICHŇÁK, SDB, starší kaplán protilietadlovej brigády
Telefón 0960 - 374 206
Mobilný telefón 0903 - 820 163
e-mail jozef.michnak@mil.sk
Malacky – Kuchyňa
por. ThDr. Slavko GANAJ,PhD., starší kaplán dopravnej letky
Telefón 0960 - 390283
e-mail slavko.ganaj@centrum.sk

Dekanát pozemných síl
VÚ 1717 Trenčín
mjr. Mgr. Juraj SITAŠ, dekan pozemných síl
Telefón 0960 - 332 671
Mobilný telefón 0903 - 824 434
Fax 0960 - 330 229
e-mail juraj.sitas@mil.sk
VÚ 2790 Žilina
por. Mgr. Ivan BOJČUK, starší kaplán pluku špeciálneho určenia
Telefón 0960 - 442277
VÚ 7945 Rožňava
kpt. PaedDr. Jozef PALUBA starší kaplán práporu RCHBO
Mobilný telefón 0905 - 508 554
Fax 0960 - 581 515
e-mail paluba@centrum.sk
VÚ 1090 Topoľčany
kpt. Mgr. Stanislav KANÍK, štábny kaplán 1. mechanizovanej brigády
Telefón 0960 - 342 707
Mobilný telefón 0903 - 820 476
Fax 0960 - 342 793
e-mail stanislav.kanik@mil.sk
VÚ 2370 Martin
por. Mgr. Ján OSTAPČUK, starší kaplán práporu okamžitej reakcie
Telefón 0960 – 482 165
VÚ 1018 Prešov
mjr. PaedDr. Jozef MICHALOV, štábny kaplán 2. mechanizovanej brigády
Telefón 0960 - 522 270
Mobilný telefón 0903 - 824 432
Fax 0960 - 522 359
e-mail jozef.michalov@mil.sk
VÚ 1102 Michalovce
npor. Mgr. Ján ČUPALKA, starší kaplán 22. mechanizovaného práporu
Telefón 0960 - 540 420
Mobilný telefón 0903 - 824 436
Fax 0960 - 540 203
e-mail jan.cupalka@mil.sk
VÚ 1101 Trebišov
npor. Mgr. Ján SZAKALA starší kaplán 21. mechanizovaného práporu
Telefón 0960 - 550 442
Mobilný telefón 0903 - 820 446
Fax 0960 - 550 409
e-mail szaky11@azet.sk

 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 20. 4. 2021