Štruktúra
 
 
Riaditeľ
  mjr. Ing. Matúš GREGA, PhD  +421 960 422623  matus.grega@aos.sk
Starší lector – riadiaci letovej prevádzky
  pplk. Ing. Miroslav ŽENTEK, PhD +421 960 422652  miroslav.zentek@aos.sk
Lektor - riadiaci letovej prevádzky
  mjr. Ing. Marek PASTEĽAK +421 960 422624  marek.pastelak@aos.sk
Vedúci starší dôstojník - riadiaci letovej prevádzky
  kpt. Ing. Marek SÁNCHEZ +421 960 422651  marek.sanchez@aos.sk
Vedúci starší dôstojník
  kpt. Ing. Juraj GROMA +421 960 422649  juraj.groma@aos.sk
Starší dôstojník
  por. Ing. Marek KRAJČÍ +421 960 422550  marek.krajci@aos.sk
Dôstojník
  funkcia neobsadená
Riadiaci simulácie
  RNDr. Beáta STROMKOVÁ +421 960 422568  beata.stromkova@aos.sk
Špecialista prípravy CAX
  Ing. Zdeněk PEŠTA +421 960 422650  zdenek.pesta@aos.sk
Operátor spracovania dát CAX a AAR
  Antónia BARTEJSOVÁ +421 960 422571  antonia.bartejsova@aos.sk
  Eva GORALSKA +421 960 422647
 eva.goralska@aos.sk
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021