Aktivity
 
 
Návštevy Simulačného centra AOS
 
Domáce služobné cesty, semináre, konferencie
 
Zahraničné služobné cesty, semináre, konference
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021