Aktivity - domáce služobné cesty
  
 2019
január
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Martin, odbor CIMIC - účasť na pracovnom rokovaní k cvičeniu „NOVY HORIZONT 2019“
február
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na jazykovom preskúšaní riadiacich pilotov OS SR v rámci výcviku
 • Bratislava, GŠ OS SR - účasť na hlavnej plánovacej konferencii k plánovaniu výcvikových aktivít na rok 2020 – 2021 a na prezentácii automatizovaného systému velenia a riadenia C2
marec
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Bratislava, GŠ OS SR - účasť na odbornom seminári
apríl
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • VVP Lešť - účasť na pracovnom rokovaní k zabezpečeniu cvičení
máj
 • Prešov - účasť na jazykovom preskúšaní
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Bratislava, Dopravný úrad a MO SR - účasť na pracovnom rokovaní k projektu „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia vzdušných síl OS SR“
 • Kuchyňa, VÚ 1201 – účasť na obnovovacom výcviku
jún
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Prešov – účasť na jazykovom preskúšaní
 • Kuchyňa, VÚ 1201 – účasť na obnovovacom výcviku
júl
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Bratislava, Dopravný úrad MO SR – účasť na pracovnom rokovaní k projektu „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia Vzdušných síl OS SR“.
august
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na pracovnom rokovaní v rámci riešenia projektu VaV č. 3 „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia Vzdušných síl Ozbrojených síl SR“.
 • Bratislava, SEMOD MO SR – účasť na pracovnom rokovaní v rámci projektu „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia Vzdušných síl OS SR“.
september
 • Kuchyňa, VÚ 1201 - účasť na pracovnom rokovaní v rámci projektu VaV č. 3 „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia Vzdušných síl OS SR“.
 • Košice, Technická univerzita - účasť na pracovnom rokovaní k projektu „Návrh implementácie nových prvkov virtuálnej reality do výcviku pre zvýšenie efektivity výcviku jednotlivcov a osádok“- projekt VV7.
 • Bratislava, SEMOD MO SR – účasť na pracovnom rokovaní v rámci projektu „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia Vzdušných síl OS SR“.
október
 • Prešov, VÚ 6335 – účasť na pracovnom rokovaní v rámci projektu „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia Vzdušných síl OS SR“.
 • Sliač, VÚ 4977 – účasť na pracovnom rokovaní v rámci projektu „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia Vzdušných síl OS SR“.
 • Bratislava, SEMOD MO SR – účasť na pracovnom rokovaní k projektu VaV7-2019 „Návrh implementácie nových prvkov virtuálnej reality do výcviku pre zvýšenie efektivity výcviku jednotlivcov a osádok“.
 • Bratislava, Dopravný úrad a Oblastné stredisko RLP – účasť na pracovnom rokovaní „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia Vzdušných síl OS SR“.
 • Bratislava, Odbor štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR – účasť na pracovnom rokovaní k projektu „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia Vzdušných síl OS SR“.
 • Prešov, VÚ 6335 – účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Liptovský Ján – účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Národná a medzinárodná bezpečnosť“ v rámci projektu „Návr a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia Vzdušných síl Ozbrojených síl SR“.
november
 • Prešov, VÚ 6335 – obnovovacom leteckom výcviku
 • Sliač, VÚ 4977 - – účasť na pracovnom rokovaní k projektu „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia Vzdušných síl OS SR“.
 • Bratislava, SEMOD MO SR – účasť na pracovnom rokovaní v rámci projektu „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia Vzdušných síl OS SR“
 • Prešov, VÚ 6335 – účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava, SEMOD MO SR – účasť na pracovnom rokovaní k projektu VaV7-2019 „Návrh implementácie nových prvkov virtuálnej reality do výcviku pre zvýšenie efektivity výcviku jednotlivcov a osádok“.
 • Bratislava, MO SR – účasť na pracovnom rokovaní
december
 • Bratislava, SEMOD MO SR – účasť na pracovnom rokovaní k projektu VaV7-2019 „Návrh implementácie nových prvkov virtuálnej reality do výcviku pre zvýšenie efektivity výcviku jednotlivcov a osádok“.
 • Kuchyňa, VÚ 1201 – účasť na obnovovacom výcviku
 • Prešov, VÚ 6335 – účasť na pracovnom rokovaní k projektu VaV7-2019 „Návrh implementácie nových prvkov virtuálnej reality do výcviku pre zvýšenie efektivity výcviku jednotlivcov a osádok“.
 • Prešov, VÚ 6335 – účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava, Akadémia policajného zboru – účasť na medzinárodnej konferencii
 2018
január
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
február
 • Bratislava, GŠ OS SR - účasť na hlavnej plánovacej konferencii k plánovaniu výcvikových aktivít na VR 2019
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Bratislava, GŠ OS SR - účasť na úvodnej plánovacej konferencii k príprave cvičenia „SLOVAK SHIELD 2018“
marec
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Bratislava, MO SR - účasť na pracovnom rokovaní k implementácii medzinárodných štandardov a podmienok vo vzťahu k výcvikovým organizáciám riadenia letovej prevádzky
apríl
 • Kuchyňa, VÚ 1201 - účasť na udržiavacom leteckom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
máj
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Kuchyňa, VÚ 1201 - účasť na udržiavacom leteckom výcviku
 • Bratislava, MO SR - účasť na pracovnom rokovaní k riešeniu projektu „Analýza systémov velenia a riadenia vo vzdušných silách Ozbrojených síl SR“ Š6-2018
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Zvolen, VVP Lešť - účasť na pracovnom rokovaní v rámci riešenia projektu
jún
 • Kuchyňa, VÚ 1201 - účasť na udržiavacom leteckom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
júl
 • CV Lešť - účasť na pracovnom rokovaní v rámci riešenia projektu
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Zvolen, (Sliač) - účasť na pracovnom rokovaní v rámci riešenia projektu
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Kuchyňa, VÚ 1201 - účasť na udržiavacom leteckom výcviku
august
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
september
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Kuchyňa, VÚ 1201 - účasť na udržiavacom leteckom výcviku
 • Bratislava, Dopravný úrad a MO SR - účasť na pracovnom rokovaní k projektu „Analýza systémov velenia a riadenia vo vzdušných silách Ozbrojených síl SR“ Š6-2018.
október
 • Bratislava, GŠ OS SR - účasť na pracovnom rokovaní k riešeniu úloh projektu „Analýza systémov velenia a riadenia vo vzdušných silách Ozbrojených síl SR“.
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Liptovský Ján – účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2018“.
 • Prešov, Vrtuľníkové krídlo - účasť na pracovnom rokovaní k riešeniu úloh projektu „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia vzdušných síl Ozbrojených síl SR“.
 • Malacky - Kuchyňa, VÚ 1201 - účasť na riešení úloh projektu „Analýza systémov velenia a riadenia vo vzdušných silách Ozbrojených síl SR“ Š6-2018.
november
 • Bratislava, MO SR, Stanovište riadenia špeciálnej letovej prevádzky - účasť na pracovnom rokovaní k riešeniu úloh projektu „Analýza systémov velenia a riadenia vo vzdušných silách Ozbrojených síl SR“Š6-2018.
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na riešení úloh projektu „Analýza systémov velenia a riadenia vo vzdušných silách
 • Malacky - Kuchyňa, VÚ 1201 - účasť na riešení úloh projektu „Analýza systémov velenia a riadenia vo vzdušných silách Ozbrojených síl SR“ Š6-2018.
 • - Bratislava, Dopravný úrad odboru ŠSVL MO SR - účasť na riešení úloh projektu „Analýza systémov velenia a riadenia vo vzdušných silách Ozbrojených síl SR“Š6-2018.
 • - Bratislava, Dopravný úrad odboru ŠSVL MO SR - účasť na riešení úloh projektu „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia vzdušných síl OS SR“.
 • - Bratislava, MO SR - účasť na prezentácii C2, v rámci riešenia úloh projektu „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia vzdušných síl OS SR“.
 2017
február
 • Zvolen - účasť na pracovnom rokovaní
 • CV Lešť - účasť na „Hlavnej plánovacej konferencii pre výcvik a cvičenia na rok 2018“
 • Žilina - účasť na workshope „Systémy C2“
 • Ružomberok, VÚ 1115 - účasť na workshope „MANET siete a systémy ASVR“
 • Kuchyňa, VÚ 1201 - účasť na udržiavacom leteckom výcviku
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
marec
 • CV Lešť - účasť na „Záverečnej koordinačnej výcvikovej konferencii na rok 2018“
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Kuchyňa, VÚ 1201 - účasť na udržiavacom leteckom výcviku
apríl
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava - účasť na udržiavacom výcviku vo VÚ 1278
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Kuchyňa, VÚ 1201 - účasť na udržiavacom leteckom výcviku
máj
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
júl
 • Zvolen, Veliteľstvo vzdušných síl – účasť na pracovnom rokovaní v rámci riešenia projektu VV2-2017, ŠPP 852_08-RO02_RU21- 240
 • Bratislava, Veliteľstvo vzdušných síl – účasť na pracovnom rokovaní v rámci riešenia projektu VV2-2017, ŠPP 852_08- RO02_RU21-240
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na stáži v rámci riešenia projektu VV2-2017, ŠPP 852_08-RO02_RU21-240
 • VÚ 1201 Kuchyňa – účasť na stáži v rámci riešenia projektu VV2-2017, ŠPP 852_08-RO02_RU21-240
august
 • VÚ 1201 Kuchyňa – účasť na stáži v rámci riešenia projektu VV2-2017, ŠPP 852_08-RO02_RU21-240
september
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na pracovnom rokovaní v rámci riešenia projektu VV2-2017, ŠPP 852_08- RO02_RU21-240
 • Košice, Technická univerzita – účasť na pracovnom rokovaní v rámci riešenia projektu VV2-2017, ŠPP 852_08- RO02_RU21-240
 • Trenčín, firma VRM – účasť na pracovnom rokovaní v rámci riešenia projektu VV3-2017, ŠPP 852_08 - RO02_RU21-240
 • Bratislava, MO SR - účasť na pracovnom rokovaní
október
 • VÚ 1201 Kuchyňa – účasť na udržiavacom leteckom výcviku
 • Tatranské Zruby – zabezpečenie medzinárodnej vedeckej konferencie KIT 2017
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na stáži v rámci riešenie projektu VV3-2017, ŠPP 852_08_RO02_RU21-240, fond 111
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
november
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Košice, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva - účasť na konferencii „Bezpečné Slovensko a Európska únia“
 • VÚ 1201 Kuchyňa – účasť na udržiavacom leteckom výcviku
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na pracovnom rokovaní k riešeniu projektu VV2- 2017, ŠPP 852_08_RO02_RU21-240, fond 111
 • Valaškovce, Vojenský obvod - účasť na pracovnom rokovaní k riešeniu projektu VV2- 2017, ŠPP 852_08_RO02_RU21-240, fond 111
december
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Bratislava, Akadémia policajného zboru - účasť na konferencii
 • Bratislava, MO SR, odbor Vojenského letectva - účasť na pracovnom rokovaní
 • VÚ 1201 Kuchyňa – účasť na udržiavacom leteckom výcviku
 2016
január
 • Bratislava - účasť na udržiavacom výcviku
február
 • Bratislava - účasť na udržiavacom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na rokovaní k certifikácii RLP
marec
 • Bratislava - účasť na udržiavacom výcviku
 • Bratislava, Úrad vojenského letectva - účasť na periodickom teoretickom preskúšaní pred začatím výcviku na stanovišti RLP
 • Bratislava, Akadémia policajného zboru - účasť na rokovaní k záverečnej správe k projektu
apríl
 • Košice, Technická univerzita - účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Vzdušný priestor pre všetkých 2016“
 • Bratislava - účasť na udržiavacom výcviku vo VÚ 1278
 • Bratislava, GŠ OS SR – účasť na hlavnej plánovacej konferencii „SLOVAK SHIELD 2016“
máj
 • Kuchyňa, VÚ 1201 - účasť na udržiavacom leteckom výcviku
 • Prešov, VÚ 3030 - účasť na udržiavacom leteckom výcviku
 • Bratislava - prezentácia expozície AOS na Medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEB 2016
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku a pracovnom rokovaní
jún
 • Bratislava, GŠ OS SR z dôvodu účasti na pracovnom rokovaní k cvičeniu „Slovenský štít 2016“
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • Bratislava, GŠ OS SR z dôvodu účasti na koordinačnej porade k výcviku
júl
 • Zvolen, Veliteľstvo vzdušných síl – účasť na pracovnom rokovaní
 • Topoľčany, 1. mechanizovaná brigáda - účasť na plánovacej konferencii k cvičeniu „SLOVAK SHIELD 2016“
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 • VÚ 1201 Kuchyňa – účasť na udržiavacom leteckom výcviku
 • Bratislava, Úrad vojenského letectva - účasť na pracovnom rokovaní
august
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcvik
 • Bratislava, MO SR – účasť na pracovnom rokovaní
september
 • Bratislava, GŠ OS SR z dôvodu účasti na pracovnom rokovaní k plánovaniu
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku vo VÚ 1278
október
 • VÚ 1201 Kuchyňa – účasť na udržiavacom leteckom výcviku
 • Bratislava, GŠ OS SR – účasť na pracovnom rokovaní
 • Valaškovce - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku vo VÚ 1278
 • Bratislava – účasť na kurze na predĺženie platnosti doložky OJTI/STDI v Letových prevádzkových službách, Bratislava
november
 • Bratislava, Úrad vojenského letectva – účasť na pracovnom rokovaní
 • Prešov, VÚ 6335 - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • Valaškovce - účasť na obnovovacom leteckom výcviku
 • VÚ 1201 Kuchyňa – účasť na udržiavacom leteckom výcviku
 • Košice, VŠBM - účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii
 • CV Lešť - účasť na úvodnej plánovacej konferencií pre výcvik a cvičenia na rok 2018
december
 • Bratislava, ÚVL MO SR - účasť na pracovnom rokovaní
 • Bratislava, VÚ 1278 - účasť na udržiavacom výcviku
 2015
január
 • Bratislava – účasť na pracovnom zasadnutí k riešeniu projektu „HORIZONT 2020
 • Bratislava - účasť na udržiavacom výcviku
február
 • Bratislava - účasť na udržiavacom výcviku
marec
 • VÚ 1037 Martin - účasť na veliteľskom zhromaždení
 • Kuchyňa – účasť na leteckom výcviku
 • Bratislava, GŠ OS SR - účasť na Výcvikovej plánovacej konferencii k zjednoteniu, zladeniu postupov a plánovacích krokov pre výcvik a cvičenia v rokoch 2015 – 2018
 • Bratislava - účasť na udržiavacom výcviku
apríl
 • Bratislava - účasť na udržiavacom výcviku
 • Donovaly, hotel Smrekovec - účasť na odbornom seminári „Rozvoj v materiálovej oblasti vyzbrojovania a modernizácie“
máj
 • Bratislava - účasť na udržiavacom výcviku
 • Kuchyňa - účasť na leteckom výcviku
jún
 • Bratislava, Úrad vojenského letectva - účasť na pracovnom rokovaní
 • Prešov – účasť na leteckom výcviku
 • Bratislava – účasť na udržiavacom výcviku
 • Bratislava - účasť na pracovnom rokovaní na Agentúre pre štrukturálne fondy EU
júl
 • Bratislava, MO SR – účasť na pracovnom rokovaní k projektu MATC
august
 • Bratislava – účasť na pracovnom rokovaní na ASFEU
 • Kuchyňa – účasť na udržiavacom leteckom výcviku
september
 • Prešov, Vrtuľníkové krídlo - účasť na zamestnaní v rámci cvičenia Akadémie policajného zboru Bratislava
 • Bratislava – účasť na udržiavacom výcviku
október
 • Bratislava, GŠ OS SR – účasť na plánovacej výcvikovej konferencii
 • Bratislava – účasť na pracovnom rokovaní vo VÚ 1278
 • Bratislava – účasť na udržiavacom výcviku
 • Bratislava, Úrad vojenského letectva – účasť na pracovnom rokovaní
november
 • Bratislava – účasť na pracovnom rokovaní na ASFEU
 • Kuchyňa – účasť na udržiavacom leteckom výcviku
 • Košice, VŠBM – účasť na medzinárodnej konferencii „Bezpečné Slovensko v euroatlantickom priestore“
 • Bratislava – účasť na udržiavacom výcviku
december
 • Bratislava – aktívna účasť na konferencii a obhajobe záverečnej správy zo spoločnej medzinárodnej vedecko-výskumnej úlohy
 • Bratislava – účasť na udržiavacom výcviku vo VÚ 1278
 2014
január
 • Bratislava – š.p. Letové prevádzkové služby SR, účasť na služobnom rokovaní
február
 • Bratislava – ASFEU, účasť na rokovaní k ukončeniu projektu
 • Bratislava – Letecké prevádzkové služby, služobné rokovanie riadiacich letovej prevádzky a príprava dohody s LPS
 • Bratislava – SEĽUZ MO SR, účasť na pracovnom zasadnutí
 • Bratislava - účasť na poučení komisie pre uskutočnenie konkurenčných výberov
 • Banská Bystrica – Úrad priemyselného vlastníctva SR, účasť na služobnom rokovaní
 • Liptovský Mikuláš – účasť na odbornom seminári „Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach“
apríl
 • Liptovský Mikuláš - Personálny úrad, účasť na konkurenčných výberoch.
máj
 • Bratislava – prezentácia expozície AOS na Medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEB 2014
júl
 • Kuchyňa – účasť na leteckom výcviku
august
 • Bratislava – Generálny štáb OS SR, účasť na služobnom rokovaní
 • Kuchyňa – účasť na leteckom výcviku
 • Trenčín – účasť na kurze RLP
september
 • Bratislava – SEĽUZ MO SR, účasť na pracovnom rokovaní
október
 • VÚ 4444 Hlohovec - účasť na pracovnej porade
 • Kuchyňa – účasť na leteckom výcviku
november
 • Kuchyňa – účasť na leteckom výcviku
 • Bratislava – účasť na seminári „CISCO Aplication Centre Infrastructure“
 • Bratislava – účasť na leteckom výcviku
december
 • Bratislava, Akadémia Policajného zboru - účasť na rokovaní k plánovaným cvičeniam v roku 2015
 2013
máj
 • Bratislava GŠ OS SR – zasadnutie pracovnej skupiny k spracovaniu predpisu
 • Lešť – účasť na kurze JEMM
 • VÚ 1201 Kuchyňa – účasť na leteckom výcviku
 • ÚŠVZ MO SR Lešť – účasť na štábnom nácviku činnosti krízového štábu
jún
 • Bratislava, Stanovište riadenia špeciálnej letovej prevádzky –
  účasť na leteckom výcviku
júl
 • Sereď – účasť na záverečnej plánovacej konferencii k medzinárodnému cvičeniu „BLONDE AVALANCHE 2013“
august
 • VÚ 1201 Kuchyňa – účasť na leteckom výcviku
október
 • Bratislava MO SR – účasť na služobnom rokovaní na akvizičnej agentúre
november
 • Bratislava MO SR – účasť na služobnom rokovaní
december
 • Bratislava – účasť na služobnom rokovaní v Letových prevádzkových službách SR a účasť na konferencii v Akadémii policajného zboru
 2012
máj
 • Bratislava – prezentácia AOS na Medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky - IDEB
august
 • Prešov - návšteva Vrtuľníkového krídla, tunela Branisko a exkurzia horskej záchrannej služby Jasná – v rámci stáže študentov Akadémie policajného zboru Bratislava
október
 • Žilina – účasť na konferencii "Mladá veda 2012"
 • Bratislava – účasť na konferencii "CISCO EXPO 2012"
 • Bratislava – účasť na cvičení "HAVRAN 2012"
november
 • Bratislava, Technická univerzita – prezentácia Simulačného centra a pracovné rokovanie
 2011
september
 • Prešov - návšteva Vrtuľníkového krídla – prezentácia techniky v rámci povinnej odbornej praxe študentov magisterského štúdia Akadémie policajného zboru Bratislava
október
 • Bratislava - návšteva Oddelenia krízového manažmentu MO SR
november
 • Trebišov - návšteva 21. zmp, Trebišov – prezentácia k využívaniu trenažérov a simulátorov
 • Sliač - návšteva Zmiešaného krídla, Sliač – prezentácia k využívaniu trenažérov a simulátorov
 2010
august
 • Bratislava, Malacky - v rámci prípravy výcviku RLP návšteva VÚ 1278, ÚVL Bratislava a Dopravného krídla Malacky
 2009
október
 • Tatranské Zruby – aktívne vystúpenie na konferencii KIT 2009
 • Bratislava – zabezpečenie neformálneho zasadnutia ministrov obrán členských krajín NATO
 • Bratislava – účasť na konferencii o virtuálnych technológiách organizovanej firmou VMware
november
 • VVP Lešť – účasť na metodickom zamestnani
 • Žilina – vykonanie prezentácie o možnostiach Skupiny simulačných technológií na Fakulte špeciálneho inžinierstva
december
 • Košice – školenie pre používateľov VR-Vantage 1.0, VR.Link 3.13, najnovšie trendy v konštruktívnej simulácii, nové moduly v OTB 2.5.1
  
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021