Kontakt
 

Simulačné centrum
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
 
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
 
 
Tel.: +421 960 422647
E-mail: sc@aos.sk
 
www.aos.sk
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021