Fotogaléria 2016
 
  

CAX "EASTERN BORDER"
 

CAX "Walking Horse"
 

Odborný výcvik obväzísk
VS OS SR „ROLE1 2016“

Štábny nácvik NATO
- MNMPBAT

CAX "Hailstorm II."

CAX "WESTERN BORDER"

APZ - april 2016

O najlepšieho delostrelca

CAX "DKAVŠ 14"

CAX "Little Shield"

CAX "Pegas 2016"

"Slovak Shield 2016"

CAX "Little Shield"

CAX "DKAVŠ 15"
  
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021