Simulácie
 
Typy simulácie

 
 ŽIVÁ - Inštrumentovaný manévrovací výcvik - Skutoční ľudia používajúci reálnu
   výzbroj

 
 
 KONŠTRUKTÍVNA - Použitie počítačových modelov
 
 VIRTUÁLNA - Skutoční ľudia obsluhujú simulačné systémy
   TLS - TEAM LEADER SIMULATOR
 
 DISTRIBUOVANÁ INTERAKTÍVNA - Skutoční ľudia obsluhujú počítačové
   modely pomocou simulačných systémov
 
 
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021