Aktivity - zahraničné služobné cesty
  
 2019
marec - Brno (ČR) – účasť na pravidelnom študijnom sústredení v rámci Kurzu generálneho štábu
- Brno (ČR), Univerzita obrany – školenie v rámci programu ERASMUS+
máj - Brno (ČR) – účasť na pravidelnom študijnom sústredení v rámci Kurzu generálneho štábu
- Štokholm (Švédsko), – účasť na medzinárodnom vedecko-odbornom fóre ITEC
- Brno (ČR) – účasť na pracovnom rokovaní k projektu v rámci veľtrhu obrannej techniky IDET 2019 a sprievodných konferenciách
jún - Brno (ČR) – účasť na pravidelnom študijnom sústredení v rámci Kurzu generálneho štábu
- Brno (ČR), – účasť na medzinárodnom školení OneSAF
august - Brno (ČR) – účasť na pravidelnom študijnom sústredení v rámci Kurzu generálneho štábu
september - Paríž (Francúzsko) – účasť na medzinárodnom fóre CA2X2.
- Chlumec nad Cidlinou, (ČR) – účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „New Trends in Aviation Development 2019“.
október - Vyškov na Morave (ČR) – účasť na workshope MATC 2019
- Brno (ČR) – účasť na medzinárodnom sympóziu MilSim CEE 2019
- Brno (ČR) – účasť na pravidelnom študijnom sústredení v rámci Kurzu generálneho štábu
november - Amsterdam (Holandsko) - účasť na medzinárodnom vedecko odbornom fóre VR DAYS EUROPE
- Praha (ČR) – účasť na pracovnom rokovaní vo firme VR ENGENEERS
- Brno (ČR) – účasť na pravidelnom študijnom sústredení v rámci Kurzu generálneho štábu
 2018
máj - Stuttgart (Nemecko) - účasť na medzinárodnom vedecko odbornom fóre ITEC 2018
- Brno (ČR), – účasť na medzinárodnej konferencii „LETECTVO 2018“
- Varšava, (Poľská republika) - účasť na veliteľsko-štábnom cvičení „AIR SHIELD 2018“
september - Stará Boleslav (ČR), 26. pluk velenia a riadenia - účasť na pracovnom rokovaní k projektu „Analýza systémov velenia a riadenia vo vzdušných silách Ozbrojených síl SR“ Š6-2018
október - Brno (ČR), Univerzita obrany – účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „MilSim 2018“, prezentácie získaných poznatkov a výmeny skúseností v oblasti C2 systémov
november - Orlando (USA) – účasť na vedecko-odbornom fóre v oblasti modelovania a simulácii I/ITSEC 2018 v rámci projektu „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia vzdušných síl Ozbrojených síl SR“ VV6- 2018, „Analýza systémov velenia a riadenia vo vzdušných silách Ozbrojených síl SR“ Š6-2018.
- Brno (ČR), katedra letectva Univerzity obrany – účasť na konzultáciách v rámci riešenia úloh projektu „Analýza systémov velenia a riadenia vo vzdušných silách Ozbrojených síl SR“ Š6-2018.
- Praha (ČR), firma LOM – účasť na pracovnom rokovaní a ukážok systémov v rámci riešenia projektu „Návrh a realizácia výcvikového simulátora a komplexného testovacieho pracoviska integrovaného systému velenia a riadenia vzdušných síl OS SR“.
 2017
máj - Rotterdam (Holandsko) - účasť na medzinárodnej konferencii, výstave a fóre ITEC 2017 (Simulation, Training, Education)
- Brno (ČR), – účasť na medzinárodnej konferencii „Distance learning, simulation and communication„ DLSC 2017
november - Brno (ČR), CSTT - účasť na cvičení „SMART ENGINEERING 2017“
- Brno (ČR), Univerzita obrany - účasť na školení v rámci programu ERASMUS+
- Londýn (Veľká Británia) - účasť na medzinárodnej konferencii a výstave „Security EXPO 2017“
- Brno (ČR), Univerzita obrany - účasť na konzultáciách, výmene poznatkov a informácii k projektu
 2016
máj - Varšava (Poľsko), National Defence University of Poland al. gen. A. Chruściela – účasť na cvičení AIR SHEILD 2016
november - Brno (ČR), VUT – účasť na konferencii OpenArt
- Brno (ČR), firma VR GROUP – účasť na pracovnom rokovaní
- Pardubice (ČR), Taktické simulačné centrum a Centrum leteckého výcviku – účasť na pracovnom rokovaní k projektu „Návrh optimálneho prepojenia a využívania leteckých simulátorov zavedených do používania v Ozbrojených silách SR a AOS Liptovský Mikuláš za účelom zvyšovania kvality výcviku príslušníkov Ozbrojených síl SR“ č. VaV3-2016
december - Praha (ČR) - účasť na pracovnom rokovaní na Policajnej akadémii ČR k projektu výskumu a vývoja „Optimalizácia koeficientov a strát, spotreby a plánovanej úhrady materiálu OS SR pri zabezpečovaní obrany a zabezpečenie služieb v čase krízovej situácie Slovenskej republiky“
 2015
apríl - Praha (Česká republika) – účasť na medzinárodnej výstave a konferencii ITEC.
máj - Brno (Česká republika) – aktívna účasť na medzinárodnej konferencii a výstave „IDET 2015“
august - Brno (Česká republika), Centrum simulačných a trenažérových technológii – získanie podkladov pre riešený projekt
október - Praha(Česká republika) – účasť na vedeckej konferencii a workshope LinuxDays 2015
december - Brno (Česká republika), Centrum simulačných a trenažérových technológii - v rámci štúdie realizovateľnosti „Domestifikácia simulačného nástroja OneSAF Objective System...“ (VV2-2015)
 2014
február - Brno (Česká republika), Univerzitu obrany – pracovné rokovanie o vzdelávaní personálu OS ČR a OS SR a pracovné rokovanie odborových organizácií.
marec - Wroclaw (Poľsko) – pracovné rokovanie k projektu Višehrádskej spolupráce s cieľom pripraviť medzinárodné cvičenie "Better cooperation for better operation of the future Visegrad EU Battle Group"
máj - Kolín nad Rýnom (Nemecko) - účasť na medzinárodnej konferencii a výstave „ITEC 2014“
jún - Brusel (Belgicko) - účasť na rokovaní ohľadom aktivít projektu „HORIZONT 2020“
september - Ostrava (Česká republika),Technická univerzita - účasť na medzinárodnej konferencií „Požární ochrana 2014“
- Praha (Česká republika),Policajná akadémia ČR - účasť na mobilite pracovníkov v rámci programu ERASMUS.
október - Liberec(Česká republika) – účasť na medzinárodnej konferencii "Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014“
november - Brno (Česká republika), Centrum simulačných a trenažérových technológii - účasť na CAX cvičení
- Brusel (Belgicko) - riešenie aktivít projektu HORIZONT 2020
 2013
apríl - Wroclaw (Poľsko) – pracovné rokovanie k projektu Višehrádskej spolupráce s cieľom pripraviť medzinárodné cvičenie "Better cooperation for better operation of the future Visegrad EU Battle Group"
- Viedeň (Rakúsko) – účasť na workshope "WINS Best Practice Workshop on Modeling a Simulation"
september - UO Brno (Česká republika) - účasť na spoločnom projekte V4 „Better cooperation for better operation of the future Visegrad EU Battle Group“
november - Centrum simulačných a trenažérových technológii Brno (Česká republika) – účasť na cvičení
december - Moskva (Ruská federácia) - získanie informácií a podkladov pre možnosti využitia simulačných technológií v príprave personálu OS SR v spoločnosti Eligo Vision, s. r. o.
- Wroclaw (Poľsko) – účasť na medzinárodnej konferencii “Better cooperation for better operation of the future Visegrad EU Battlegroup”
 2012
apríl - Pardubice (ČR), Centrum leteckého výcviku – účasť na rokovaní k leteckému výcviku pre Vzdušné sily OS SR
jún - Brusel (Belgicko) – účasť na rokovaní so zástupcami MO SR pri delegácii SR NATO k ďalšiemu rozvoju projektovej činnosti EDA, výzvach na rok 2013 a možnej účasti AOS v projektových konzorciách
november - Pardubice (ČR), Centrum leteckého výcviku – účasť na krátkodobom odbornom kurze
- CSTT Brno – účasť na prezentácii nových možností využívania taktického simulátora
december - Orlando (USA) – účasť na konferencii I / ITSEC-2012
 2011
apríl - Brno (ČR), návšteva CSTT Brno
máj - Varšava (Poľsko) - medzinárodné cvičenie AIR SHIELD 2009 v AON Varšava
október - Pardubice (ČR) – Letecké opravovne
- Bern (Švajčiarsko) – účasť na konferencii NATO RTO NMSG
„28th NATO Modelling and Simulation Group“
november - Brno (ČR), CSTT Brno – účasť na CAX 151. ženijného práporu „AUTUMN 2011“
- Praha (ČR), stredisko DATASCRIPT – školenie OS Red Hat
december - Orlando (USA) – účasť na konferencii I / ITSEC-2011
- Rím (Taliansko) – účasť na rokovaní NATO RTO NMSG
 2010
máj - Štokholm (Švédsko) – zasadanie expertov EUSAS pre zvládanie davu
september - Holandsko – NATO RTO MNSG medzinárodná konferencia NATO Modeling and Simulation Group Conference „Blending LVC Simulation to Better Support Training & Experimentation“
september - Wroclaw (Poľsko) – účasť na konferencii „MCC 2010 Military Communications and Information Systems“
november - Orlando (USA) – účasť na konferencii „Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference-I/ITSEC 2010“
december - Brno (ČR), návšteva UO Brno
 2009
máj - Brno (ČR), IDET
máj - Varšava (Poľsko) - medzinárodné cvičenie AIR SHIELD 2009 v AON Varšava
september - Vyškov (ČR) - návšteva CSTT Brno, Vyškov
 2008
jún - Oberammergau (Nemecko) – NATO School
jún - Orlando (USA) – účasť na medzinárodnej výstave a konferencii o simulačných technológiách a dištančnom vzdelávaní
október - Brno, Vyškov (ČR) – účasť na cvičení JAVORINA 2008
november - Štokholm (Švédsko) – účasť na cvičení VIKING 2008
  
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021