Aktivity - návštevy SC AOS
   
 2020
 • 8. apríla 2020
  minister obrany SR Jaroslav Naď a náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko
 • 23. júna 2020
  štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa, generálny riaditeľ SEĽUZ MO SR Martin Jakál, riaditeľ Odboru rozvoja SEĽUZ MO SR plk. Tomáš Szalai
 2019
 • 22. január 2019
  7 príslušníkov v rámci prípravy budúcich vojenských pridelencov SR v zahraničí
 • 26. september 2019
  delegácia štyroch generálov z Vojenskej fakulty (War College) Univerzity obrany vojenských štúdií v Bagdade (Irak). Irackú delegáciu viedol dekan fakulty genmjr. Sattar Jabbar Kadhim. Sprevádzali ju predstavitelia z NMI (NATO misie IRAK) - pplk. Nikolay Nedyelkov (Bulharsko), Björn Lagerlof (Kanada). Návštevu sprevádzali aj predstavitelia Ministerstva obrany Slovenskej republiky brig. gen. Boris Ďurkech, generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR a riaditeľ Odboru medzinárodných vzťahov MO SR Ing. Július Demetrian, MSc.
 2018
 • 31. január 2018
  14 príslušníkov Česko-slovenskej komisie
 • 12. február 2018
  Príslušníci pracovných skupín Leteckej fakulty Technickej univerzity Košice (LF TUKE), ktoré viedol dekan LF TUKE Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD.
 • 23. február 2018
  Predstavitelia vojenského diplomatického zboru, akreditovaní v Slovenskej republike. Návšteva sa uskutočnila na základe plánovanej aktivity zboru s názvom „Winter Trip 2018“. Vojenskí diplomatickí predstavitelia z Číny, Holandského kráľovstva, Litvy, Maďarska, SRN, Poľska, Rakúska, Ruskej federácie, Švédska, Talianska, Ukrajiny, USA.
 • 5. marec 2018
  prof. dr. hab. Adam Jezierski, rektor Vroclavskej univerzity a prof. dr. hab. Jan Maciejewski
 • 27. marec 2018
  20 členná delegácia vedúcich pracovníkov z Akadémie policajného zboru (APZ) z Bratislavy, ktorú viedol prvý prorektor akadémie Dr. h. c. doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD.
 • 26. máj 2018
  23 členná delegácia voj. dôchodcov, ktorú viedol genmjr. Peter Novotňák, v.v.
 • 30. máj 2018
  25 členná delegácia príslušníkov SEĽUZ MO SR
 • 31. máj 2018
  piati príslušníci Národnej gardy štátu Indiana (NGI) vedení mjr. Courtisom W. Madsenom.
 • 7. jún 2018
  zástupcovia Národnej akadémie pozemných síl z Ľvova (Ukrajina) - plk. Oleksii Krasiuk, zástupca veliteľa školy pre vzdelávanie, pplk. Andrej Shchehov a Mykola Platonov.
 • 5. októbra 2018
  12 príslušníkov Vojenského spravodajstva, Bratislava (NKM)
 • 26. októbra 2018
  4 príslušníci Krajského riaditeľstva PZ Nitra
 2017
 • 23. február 2017
  Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska v sprievode ministra obrany SR Petra Gajdoša
 • 21. apríl 2017
  Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA v SR Adam Sterling a pplk. Jonathan Dunn, pridelenec obrany USA akreditovaný v SR
 • 27. apríl 2017
  Śtvorčlenný akreditačný tím NATO, ktorý viedol pplk. Christos Andritsos z Grécka (On-site visit)
 • 10. máj 2017
  50 príslušníkov Skupiny obstarávania tovarov a služieb
 • 17. máj 2017
  účastníci ERASMUS+ z University of Public Service, Budapešť
 • 6. októbra 2017
  Príslušníci Vojenského spravodajstva, Bratislava (NKM)
 • 10. októbra 2017
  10 príslušníkov CSTT – Brno (Česká republika)
 • 16. októbra 2017
  Pridelenec obrany SRN akreditovaný v Slovenskej republike pplk. gšt. Joachim Schmidt
 • 18. októbra 2017
  brig. gen. Timoty N. Thombleson, predstaviteľ Národnej Gardy štátu Indiana (USA)
 • 19. októbra 2017
  V rámci programu Erasmus+ traja príslušníci z National defence University Carol I. z Bukurešti (Rumunsko), plk. Eduard Alexander Vitalis, plk. Marian Ionescu a koordinátorka Erasmus+ Ana-Maria Dumitru
 2016
 • 19. januára 2016
  Študenti Katedry bezpečnosti a obrany AOS
 • 29. januára 2016
  Príslušníci Vojenského spravodajstva, Bratislava (NKM, MKM)
 • 3. febuára 2016
  Príslušníci Práporu výcviku Martin
 • 4. febuára 2016
  Vedúci služobného úradu MO SR Ing. Ľudovít Macháček
 • 24. febuára 2016
  Členovia Národnej gardy Indiana zo Spojených štátov amerických pod vedením pplk. Mabisa
 • 6. apríla 2016
  Príslušníci University of Defence in Belgrade Republic of Serbia
 • 28. júla
  Delegácia šiestich príslušníkov 38. Divízie Národnej gardy štátu Indiana (USA) vedená genmjr. Davidom C. Woodom
 • 9. septembra
  Príslušníci ISTAR Prešov
 • 22. septembra
  Účastníci 12. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Manažment, teória, výučba a prax“ (Česko, Maďarsko, Rakúsko, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko)
 • 11. októbra
  Delegácia ôsmich príslušníkov Národnej gardy štátu Indiana (USA) - genmjr. Courtney P. Carr
 2015
 • 5. februára 2015
  Peter Püšpöky, firma DELINFO Brno
 • 9. februára 2015
  JUDr. Marek Kordík, PhD. – Akadémia policajného zboru, Bratislava
 • 13. februára 2015
  Príslušníci VzS Zvolen, SVLO Prešov
 • 27. februára 2015
  plk. prof. Dariusz Kozerawski, PhD. (Poľsko), plk. Dr. Gábor Boldizsár, PhD., plk. Dr. László Kovács, PhD. (Maďarsko), dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. (Česká republika), brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. a plk. gšt. Ing. Tomáš Novotný, PhD. (Slovensko) - predstavitelia vojenských vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií krajín V4
 • 31. marca 2015
  Strelecký krúžok z Brusna
 • 14. mája 2015
  Príslušníci Vojenského spravodajstva, Bratislava (NKM)
 • 26. mája 2015
  Vedúci služobného úradu MO SR Ing. Ľudovít Macháček, generálna riaditeľka SEĽUZ JUDr. Eleonóra Kišová
 • 10. júna 2015
  doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. – FBI ŽU Žilina
 • 19. júna 2015
  p. Čujová – Vojenské spravodajstvo, Bratislava
 • 23. júna 2015
  Absolventi Vyššieho veliteľsko – štábneho kurzu
 • 14. júla 2015
  Príslušníci National Defence University in Warsaw (Akademia Obrony Narodowej
 • 15. októbra 2015
  plk. vv. Martinko + 6 príslušníkov z klubu vojenských dôchodcov
 • 29. októbra 2015
  Príslušníci ZVŠK (Základný veliteľsko - štábny kurz)
 • 10. - 12. novembra 2015
  Príslušníci CSTT – Brno
 • 13. novembra 2015
  Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie „Výzbroj a technika pozemných síl“
 • 24. novembra 2015
  Príslušníci PA Martin (Poddôstojnícka akadémia Martin)
   
 2014
 • 20. januára 2014
  Ing. Bonda – riaditeľ firmy ALES
 • Ing. Andraščík – prezident ZBOP (Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR
 • 27. januára 2014
  riaditeľ úradu pre kariéru Wyszsej Szkoly Handlowej (WSH) z Kielc Mgr. Ing. Janusz Rudnicki s manželkou
 • 4. februára 2014
  Francúzski vojenskí študenti (ERASMUS) z Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr
 • 14. februára 2014
  Návšteva vojenských diplomatov akreditovaných v Slovenskej republike (Kanada, Cyprus, Litva, Ruská federácia, Azerbajdžan, Maďarsko, Irán, USA, Turecko, Holandsko, Poľsko, Španielsko a Rakúsko
 • 19. februára 2014
  Príslušníci PA Martin (Poddôstojnícka akadémia Martin)
 • 26. februára 2014
  Príslušníci ZaMKIS Ružomberok
 • Účastníci konferencie „Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2014“
 • 24. marca 2014
  Belgickí študenti 3. ročníka z Royal Military Academy, Brusel (ERASMUS)
 • 26. marca 2014
  Návšteva zo Žilinskej univerzity – Ing. Boc
 • 27. marca 2014
  Srbskí študenti politických vied, medzinárodných vzťahov a bezpečnostných štúdií z Belehradskej univerzity (ERASMUS)
 • 2. apríla 2014
  Príslušníci 22. mpr. Michalovce
 • 15. apríla 2014
  npor. Marián Vyšný (OR PZ - Liptovský Mikuláš)
 • 14. - 15. mája 2014
  ÚVL MO SR - účastníci odborného seminára špecialistov RLP
 • 26. - 30. mája 2014
  mjr. Ing. Martin Hubáček, PhD. – príslušník A ČR (ERASMUS PROGRAMME)
 • 28. mája 2014
  Generálny štátny radca Ing. Jaroslav Kuča
 • 1. júla 2014
  plk. prof. dr hab Dariusz Kozerawski, PhD. - rektor – veliteľ Akademii Obrony Narodowej Warszawa, Poľsko
 • 3. júla 2014
  Rektor Dr. Pawel Maciaszczyk, Štátna vysoká odborná škola prof. Stanislawa Tarnovského v Tarnobrzegu, Poľsko
 • 3. júla 2014
  Dekan Fakulty bezpečnosti prof. zw. Dr. hab. Slawomir Mazur, Krakowská univerzita A. F. Modrewského v Krakowe, Poľsko
 • 27. októbra 2014
  Vedúci služobného úradu MO SR Ing. Ľudovít Macháček,
  generálna riaditeľka SEĽUZ JUDr. Eleonóra Kišová,
  veliteľ Vzdušných síl brig. gen. Ing. Miroslav Korba,
  náčelník Štábu strategického plánovania GŠ OS SR brig.
  gen. Ing. Ivan Hirka, riaditeľ Úradu vojenského letectva
  (gen.v.v) Ing. Jozef Dunaj, generálny štátny radca Peter
  Vojtuš, PaedDr.
 • 3. - 6. novembra 2014
  Príslušníci CSTT – Brno
 • 1. - 3. decembra 2014
  Príslušníci DEEP – Ukrajina, Mongolsko
 2013
 • 8. januára 2013
  Návšteva zo Žilinskej univerzity
 • 28. – 31. januára 2013
  Francúzski vojenskí študenti (ERASMUS) z Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr
 • 22. januára 2013
  Návšteva príslušníkov kurzu "Kľúčové kompetencie manažéra"
 • 6. februára 2013
  Návšteva z Olomouca (Velitelství společných síl) a Starej Boleslavy (26. brigáda velení, řízení a průzkumu)
 • 12. februára 2013
  Návšteva lektorov z partnerskej Führungsakademie der Bundeswehr z Hamburgu zo Spolkovej republiky Nemecko a pridelenec obrany SRN v SR pplk. Larson Ukerwitz
 • 7. marca 2013
  Návšteva zo Slovekon, Liptovský Mikuláš
 • 20. marca 2013
  Návšteva príslušníkov z Centra riadenia dopravy, Košice
 • 26. marca 2013
  ÚVL MOSR Bratislava
 • 27. marca 2013
  Zdravotní špecialisti VzS, Zvolen
 • 8. apríla 2013
  Fakulta Špeciálneho inžinierstva Žilina
 • 18. apríla 2013
  Rumunskí študenti (ERASMUS) z Akadémie pozemných síl Nicolae Balcescu zo Sibiu (Land Forces Academy – LFA) a AFA z Brasova
 • 23. apríla 2013
  plk. Ing. Ján Parimucha (Zástupca veliteľa 2.mech. Brigády, Prešov)
 • 23. apríla 2013
  pplk. Ing. Ľubomír Mrváň (Veliteľ ženijného práporu, Sereď)
 • 15. - 16. mája 2013
  ÚVL MO SR (Účastníci odborného seminára príslušníkov riadenia letovej prevádzky)
 • 21. - 23. mája 2013
  Účastníci hlavnej plánovacej konferencie CAX BLONDE AVALANCHE 2013
 • 23. mája 2013
  Návšteva zo Slovekon, Liptovský Mikuláš
 • 12. júna 2013
  Návšteva zo Vzdelávacieho a technického ústavu civilnej ochrany MV SR - PaedDr. Betuš Ľubomír, CSc.
 • 12. júna 2013
  Poslanci NR SR
 • 13. júna 2013
  Návšteva z Výcvikového centra Partnerstva za mier –
  generálna riaditeľka Sekcie ľudských zdrojov JUDr.
  Eleonóra Kišová
 • 13. júna 2013
  Návšteva z Úradu vlády SR
 • 18. júna 2013
  Študenti katedry UZS, Prešovská univerzita
 • 18. júna 2013
  ASFEU
 • 1. júla 2013
  Francúzsky pridelenec obrany v SR
 • 3. júla 2013
  Návšteva z ARTISYS PRO, s.r.o. Brno
 • 17. júla 2013
  Doc. Ing. Ladislav Novák, PhD., Fakulta špeciálneho
  inžinierstva Žilina
 • 22. augusta 2013
  - Stredisko vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves
  - Vzdelávací a technický ústav KM a CO Spišská Nová Ves
  - OÚ – Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Poprad
  - OÚ – Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Spišská Nová Ves
 • 11. septembra 2013
  Návšteva Z NGŠ ASR genmjr. Miroslava Kociana a
  náčelníkov generálnych štábov Maďarska, Rumunska,
  Ukrajiny
 • 18. septembra 2013
  Poddôstojnícka akadémia Martin
 • 24.-26. septembra 2013
  Príslušníci OVL Praha a ÚVL Bratislava
 • 26. septembra 2013
  Ing. Novotňák (SU MO SR), Ing. Stančík (AIRTEC)
 • 26. septembra 2013
  Účastníci 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie
  „Manažment, teória, výučba a prax 2013“
 • 23. - 24. októbra 2013
  Príslušníci CSTT - Brno
 • 5. novembra 2013
  Študenti Strednej školy informatiky Poprad
 • 7. novembra 2013
  Ing. Vladimír Čičman, Atómová elektráreň Mochovce
 • 14. novembra 2013
  Návšteva zo Žilinskej univerzity
 • 26. novembra 2013
  Príslušníci Vojenského spravodajstva
 • 2. decembra 2013
  Príslušníci GŠ AČR
 • 17. decembra 2013
  Študenti Strednej školy poľnohospodárskej Liptovský Mikuláš
 2012
 • 21. marca 2012
  Novovymenovaný pridelenec obrany Ruskej federácie v Slovenskej republike plk. Igor Iljič Ščerbakov a jeho zástupca pplk. Andrej Guk
 • 23. marca 2012
  Návšteva z Akadémie policajného zboru
 • 17. apríla 2012
  Brigádny gen. Krzysztof Domžalski s delegáciou vysokých poľských dôstojníkov a plk. gšt. Ing. Emil Hvasta, náčelník odboru personálneho manažmentu.
 • 19. júna 2012
  Návšteva z Prešovskej univerzity
 • 13. júla 2012
  Návšteva vedúceho amerického Úradu pre obrannú spoluprácu (ODC) pplk. Matthew H. Nuhse
 • 27. september 2012
  Návšteva 80 odborníkov (vojenské a civilné školy zo Slovenska, Českej republiky, Rumunska, Maďarska, odborníci z MO SR, štátnej správy a samosprávy regiónu Liptov) 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Manažment – teória, výučba a prax 2012
 2011
 • 9. marca 2011
  Návšteva príslušníkov Odboru simulačných technológií Lešť
 • 25. marca 2011
  Návšteva z Univerzity v Opave
 • 2. júna 2011
  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca
 • 20. júna 2011
  Návšteva z Prešovskej univerzity
 • 23. septembra 2011
  Návšteva z Vojenskej akadémie, Ukrajina
 • 5. októbra 2011
  Návšteva pridelenca USA
 • 10. - 14. októbra 2011
  Návšteva príslušníkov CSTT Českej republiky , Brno
 • 18. - 19. októbra 2011
  plk. Bauer z Univerzity obrany v Brne
 • 29. novembra 2011
  Návšteva z Iževskej univerzity, Rusko
 2010
 • 2. marca 2010
  Návšteva rektora UKF prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. a prorektora UKF doc. PaedDr. Miroslava Tvrdoňa, PhD.
 • 9. apríla 2010
  Návšteva poľskej delegácie na čele s rektorom Vojenskej akadémie pozemných síl Tadeusza Kosciuszka z Wroclawy brig. Gen. Kazimier Jaklewicz
 • 4. mája 2010
  Návšteva z Akadémie policajného zboru
 • 22. júna 2010
  Návšteva študentov katedry UZS Prešovskej univerzity
 • 16. júla 2010
  Návšteva z Právnickej fakulty UK Bratislava
 • 22. septembra 2010
  Návšteva Doc. Ing. Miroslava Janošeka z UO Brno
 • 26. novembra 2010
  Návšteva ministra obrany SR Ľubomíra Galka
 2009
 • 13. januára 2009
  Veľvyslanec USA v SR J. E. Vincent Obsitnik, letecký pridelenec obrany USA v SR pplk. Leonard Grassley a pplk. John D. Dumnod
 • 5. februára 2009
  Delegácia Vysokej školy bezpečnostného manažérstva z Košíc
 • 31. marca 2009
  Príslušníci holandského Advance Defence Course z Akadémie obrany z Bredy
 • 7. apríla 2009
  Návšteva generála Mikluša vo výslužbe
 • 28. augusta 2009
  Návšteva z Ukrajiny
 • 24. septembra 2009
  plk. Prof. Gabriel-Florin Moisescu, PhD, pplk. Mircea Boscoianu z Akadémie vzdušných síl „Henri Coanda“ Brašovo – Rumunsko
 • 28. októbra 2009
  Návšteva príslušníkov kurzu ISOC
 • 4. novembra 2009
  Návšteva nového pridelenca obrany USA v SR pplk., Terryho L. Andersona
 • 18. novembra 2009
  Návšteva príslušníkov CSTT Českej republiky
 • 9. decembra 2009
  Návšteva z Úradu vojenského letectva
 2008
 • 27. februára 2008
  Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Veľkej Británie v Slovenskej republike Michael Roberts
 • 20. marca 2008
  Pridelenec obrany USA v Slovenskej republike pplk. David A. Galles a letecký pridelenec obrany USA v SR pplk. Leonard Grassley
 • 2. apríla 2008
  Účastníci medzinárodného seminára z univerzít obrany ČR, Poľska, Maďarska, Rumunska
 • 6. mája 2008
  Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva pani Brit Løvseth v sprievode pána Paal Hilde
 • 14. mája 2008
  Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike pán Henry Cuny
 • 30 .júna 2008
  Štátny tajomník MO SR Daniel Duchoň
 • 14. júla 2008
  Summer Camp - kadeti z Vojenskej akadémie z Belehradu
 • 17.septembra 2008
  príslušníci Bundeswehru, ktorých viedol hlavný štábny práporčík Dieter Musmann
 • 18.septembra 2008
  Sandy Johnston z MO Veľkej Británie
 • 7. októbra 2008
  Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko dr. Jochen Trebesch a pridelenec obrany SRN v SR pplk. Herbert Schmid
 • 22. októbra 2008
  Veľvyslanec Holandského kráľovstva v SR Rob Swartbol s pridelencom obrany Holandska v SR pplk. Janom Kortewegom
 • 4. novembra 2008
  Rektor Univerzity obrany Brno brig. gen. prof. Ing. Rudolf Urban a prorektori UO Brno pplk. Doc. Ing. Martin Macko,CSc. a prof. RNDr. Zdeněk Zemánek, CSc.
 • 10. novembra 2008
  Delegácia Generálneho štábu ozbrojených síl Ukrajiny
 • 13. novembra 2008
  Delegácia 5 vysokých dôstojníkov z Vojenskej technickej akadémie z Hanoja (Vietnam) a ministerstva obrany Vietnamu
 2007
 • 26. februára 2007
  Veliteľ Tereziánskej vojenskej akadémie vo Wiener Neustadt (Rakúsko) genmjr.Mgr.Norbert Sinn.Sprevádzali ho maj.Harald Gell a pridelenec obrany Rakúska v SR brig.gen.Helmut Domer
 • 21. marca 2007
  Zástupca náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Poľskej republiky genpor. Lech Konopka a zástupca náčelníka GŠ OS SR genpor. Peter Gajdoš
 • 29. marca 2007
  Delegácia vysokých dôstojníkov z Kazachstanu. Na čele delegácie stál genpor. Nikolaj N. Pospelov. Delegáciu tvorili plk. A. Džutabajev, plk. I. Muchamedov, plk. A. Sulubekov, plk. J. Ďanakajev, plk. M. Nugmanov a mjr. M. Vafin.Kazašských dôstojníkov sprevádzal veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazachstane Dušan Podhorský.
 • 12. apríla 2007
  Náčelník Generálneho štábu ozbrojenýcj síl SR generál Ľubomír Bulík s mimovládnymi organizáciami
 • 6. júna 2007
  Kadeti z West Pointu
 • 29. júna 2007
  Rektor Univerzity obrany v Brne (Česká republika) brigádny generál prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.
 • 4. júla 2007
  Veliteľ Vševojskovej akadémie ozbrojených síl Ruskej federácie genpor. Vladimír Ivanovič Popov
 • 27. septembra 2007
  Členovia plánovacej a prípravnej konferencie DOBRÉ SUSEDSTVO 2007. Za Českú republiku sa zúčastnili: plk. Jaroslav Průcha, plk. Leoš Halíř a Ing. Luděk Skácel, za Rakúsko plk. Gűnter K. Maurer, pplk. Josef Danhoffer, slovenskú stranu zastupovali príslušníci manažmentu Vyššieho veliteľsko štábneho kurzu NAO
 • 9. októbra 2007
  Rumunský generál Mircea Muresan, veliteľ Národnej univerzityobrany Carla I. z Bukurešti (Rumunsko) s delegáciou, ktorú tvorili pplk. Octavian Mirea, pplk. Doina Muresan a kpt. Marius Polocoser
 • 17. októbra 2007
  Ukrajinskí novinári
 2006
 • 25. januára 2006
  Prezident Národnej univerzity obrany Miklósa Zrínyiho z Budapešti genmjr. v.v. prof. Miklós Szabó, DrSc. Sprevádzal ho pplk. Tamás Csikány, CSc., vedúci vojenskej historickej katedry tejto budapeštianskej univerzity
 • 20. marca 2006
  Riaditeľka kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky Ing. Anna Kollárová a pracovníci kancelárie Juraj Slovák a Tibor Straka
 • 28. marca 2006
  Generál Raimund Schittenhelm, veliteľ Akadémie obrany štátu (Landesverteidigunsakademie - LaVAk) z Viedne (Rakúsko).
  Sprevádzal ho plk. Günter Maurer z Inštitútu strategického vodcovstva tejto viedenskej vojenskej akadémie
 • 28. marca 2006
  iešitelia projektu RAPORT
 • 29. marca 2006
  pplk. Braedly
 • 9. mája 2006
  Veliteľ Kráľovskej akadémie obrany z Dánska genmjr. Karsten J. Moller. Sprevádzali ho plk. Kartni Winther a plk. Henrik Lundstein
 • 10. júla 2006
  Summer Camp – letný tábor kadetov ( Royal Air Force College Cronwell, Veľká Británia a Univerzita obrany M. Zrínyiho v Budapešti, Maďarsko
 • 11. júla 2006
  Ukrajinci
 • 13. septembra 2006
  Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Ing. Jaroslav Baška
 • 2. novembra 2006
  Príslušníci Poddôstojníckej akadémie Martin
 • 14. novembra 2006
  Minister obrany SR František Kašický, sprevádzal ho náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. Ing. Ľubomír Bulík
 • 27. a 29. novembra 2006
  Poslucháči 9. kurzu JSOC
 • 1. decembra 2006
  Klub generálov SR
 • 13. decembra 2006
  Armádny generál Ing. Pavel Štefka, náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky
 2005
 • 15. februára 2005
  Pridelenec obrany Egyptskej arabskej republiky
 • 17. mája 2005
  Veliteľ NAO Varšava brigádny generál Gustaw Maj
 • 8. júna 2005
  Generálporučík Vasile Apostol, PhD., generálny inšpektor Ministerstva národnej obrany Rumunskej republiky s delegáciou
 • 11. júla 2005
  Ryan Vlčko – USA (Michigan)
 • 11. augusta 2005
  Ms Tiffany Ferguson (US Army International Tech Center-- Atlantic)
 • 7. októbra 2005
  Vojenský výbor NATO
 • 23. novembra 2005
  Predstavitelia technických univerzít SR
 • 7. decembra 2005
  Viceadmirál Viktor Toyka a plk. Jürgen Hanisch z Akadémie velenia Bundeswehru z Hamburgu (SRN)
 • 9. decembra 2005
  Brig. gen. E. T .Buckley – Cubic team
 • 15. decembra 2005
  Delegácia vysokých dôstojníkov z rumunskej Univerzity národnej obrany Carla I. z Bukurešti v sprievode pridelenca obrany Rumunska v Slovenskej republike plk. Constantina Ifrima
  
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021